Firma

Ime tvrtke: Mala plava hobotnica, j.d.o.o.
Sjedište: Put supavla 1, 21 000 Split
Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno:
Trgovački sud u Splitu
Registarski broj: 3126747739
Broj računa: HR5323400091110941827
Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn
Direktorica:
Sara Dyson
Matični broj: 060387685
OIB: 01088969042

Subscribe to the Expat in Croatia Newsletter and get our FREE Croatia Starter Kit.
I'm already subscribed.