Business Trade Categories in English and Croatian

If you plan to open a business, whether it be an obrt, j.d.o.o or d.o.o., you will need to define which type(s) of business you plan to conduct. Below is a full list of all available trades in both English and Croatian for which you can register your business.

| | | SECTION A — AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | | | | PODRUČJE A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO |
01 | | | Crop and animal production, hunting and related service activities | 01 | | | Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima |
| 01.1 | | Growing of non-perennial crops | | 01.1 | | Uzgoj jednogodišnjih usjeva |
| | 01.11 | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds | 0111 | | 01.11 | Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja | 0111
| | 01.12 | Growing of rice | 0112 | | 01.12 | Uzgoj riže | 0112
| | 01.13 | Growing of vegetables and melons, roots and tubers | 0113 | | 01.13 | Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća | 0113
| | 01.14 | Growing of sugar cane | 0114 | | 01.14 | Uzgoj šećerne trske | 0114
| | 01.15 | Growing of tobacco | 0115 | | 01.15 | Uzgoj duhana | 0115
| | 01.16 | Growing of fibre crops | 0116 | | 01.16 | Uzgoj predivog bilja | 0116
| | 01.19 | Growing of other non-perennial crops | 0119 | | 01.19 | Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva | 0119
| 01.2 | | Growing of perennial crops | | 01.2 | | Uzgoj višegodišnjih usjeva |
| | 01.21 | Growing of grapes | 0121 | 01.21 | Uzgoj grožđa | 01.21
| | 01.22 | Growing of tropical and subtropical fruits | 0122 | 01.22 | Uzgoj tropskog i suptropskog voća | 0122
| | 01.23 | Growing of citrus fruits | 0123 | 01.23 | Uzgoj agruma | 0123
| | 01.24 | Growing of pome fruits and stone fruits | 0124 | 01.24 | Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća | 0124
| | 01.25 | Growing of other tree and bush fruits and nuts | 0125 | 01.25 | Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća | 0125
| | 01.26 | Growing of oleaginous fruits | 0126 | 01.26 | Uzgoj uljanih plodova | 0126
| | 01.27 | Growing of beverage crops | 0127 | 01.27 | Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka | 0127
| | 01.28 | Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops | 0128 | 01.28 | Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja | 0128
| | 01.29 | Growing of other perennial crops | 0129 | 01.29 | Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva | 0129
| 01.3 | | Plant propagation | | 01.3 | | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja |
| | 01.30 | Plant propagation | 0130 | | 01.30 | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja | 0130
| 01.4 | | Animal production | | 01.4 | | Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja |
| | 01.41 | Raising of dairy cattle | 0141* | | 01.41 | Uzgoj muznih krava | 0141*
| | 01.42 | Raising of other cattle and buffaloes | 0141* | | 01.42 | Uzgoj ostalih goveda i bivola | 0141*
| | 01.43 | Raising of horses and other equines | 0142 | | 01.43 | Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi | 0142
| | 01.44 | Raising of camels and camelids | 0143 | | 01.44 | Uzgoj deva i ljama | 0143
| | 01.45 | Raising of sheep and goats | 0144 | | 01.45 | Uzgoj ovaca i koza | 0144
| | 01.46 | Raising of swine/pigs | 0145 | | 01.46 | Uzgoj svinja | 0145
| | 01.47 | Raising of poultry | 0146 | | 01.47 | Uzgoj peradi | 0146
| | 01.49 | Raising of other animals | 0149 | | 01.49 | Uzgoj ostalih životinja | 0149
| 01.5 | | Mixed farming | | 01.5 | | Mješovita proizvodnja |
| | 01.50 | Mixed farming | 0150 | | 01.50 | Mješovita proizvodnja | 0150
| 01.6 | | Support activities to agriculture and post-harvest crop activities | | 01.6 | | Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva |
| | 01.61 | Support activities for crop production | 0161 | | 01.61 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva | 0161
| | 01.62 | Support activities for animal production | 0162 | | 01.62 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja | 0162
| | 01.63 | Post-harvest crop activities | 0163 | | 01.63 | Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva | 0163
| | 01.64 | Seed processing for propagation | 0164 | | 01.64 | Dorada sjemena (za sjemenski materijal) | 0164
| 01.7 | | Hunting, trapping and related service activities | | 01.7 | | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima |
| | 01.70 | Hunting, trapping and related service activities | 0170 | | 01.70 | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima | 0170
02 | | | Forestry and logging | 02 | | | Šumarstvo i sječa drva |
| 02.1 | | Silviculture and other forestry activities | | 02.1 | | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima |
| | 02.10 | Silviculture and other forestry activities | 0210 | | 02.10 | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima | 0210
| 02.2 | | Logging | | 02.2 | | Sječa drva |
| | 02.20 | Logging | 0220 | | 02.20 | Sječa drva | 0220
| 02.3 | | Gathering of wild growing non-wood products | | 02.3 | | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata |
| | 02.30 | Gathering of wild growing non-wood products | 0230 | | 02.30 | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata | 0230
| 02.4 | | Support services to forestry | | 02.4 | | Pomoćne usluge u šumarstvu |
| | 02.40 | Support services to forestry | 0240 | | 02.40 | Pomoćne usluge u šumarstvu | 0240
03 | | | Fishing and aquaculture | 03 | | | Ribarstvo |
| 03.1 | | Fishing | | 03.1 | | Ribolov |
| | 03.11 | Marine fishing | 0311 | | 03.11 | Morski ribolov | 0311
| | 03.12 | Freshwater fishing | 0312 | | 03.12 | Slatkovodni ribolov | 0312
| 03.2 | | Aquaculture | | 03.2 | | Akvakultura |
| | 03.21 | Marine aquaculture | 0321 | | 03.21 | Morska akvakultura | 0321
| | 03.22 | Freshwater aquaculture | 0322 | | 03.22 | Slatkovodna akvakultura | 0322
| | | SECTION B — MINING AND QUARRYING | | | | PODRUČJE B – RUDARSTVO I VAĐENJE |
05 | | | Mining of coal and lignite | 05 | | | Vađenje ugljena i lignita |
| 05.1 | | Mining of hard coal | | 05.1 | | Vađenje kamenog ugljena |
| | 05.10 | Mining of hard coal | 0510 | | 05.10 | Vađenje kamenog ugljena | 0510
| 05.2 | | Mining of lignite | | 05.2 | | Vađenje lignita |
| | 05.20 | Mining of lignite | 0520 | | 05.20 | Vađenje lignita | 0520
06 | | | Extraction of crude petroleum and natural gas | 06 | | | Vađenje sirove nafte i prirodnog plina |
| 06.1 | | Extraction of crude petroleum | | 06.1 | | Vađenje sirove nafte |
| | 06.10 | Extraction of crude petroleum | 0610 | | 06.10 | Vađenje sirove nafte | 0520
| 06.2 | | Extraction of natural gas | | 06.2 | | Vađenje prirodnog plina |
| | 06.20 | Extraction of natural gas | 0620 | | 06.20 | Vađenje prirodnog plina | 0620
07 | | | Mining of metal ores | 07 | | | Vađenje metalnih ruda |
| 07.1 | | Mining of iron ores | | 07.1 | | Vađenje željeznih ruda |
| | 07.10 | Mining of iron ores | 0710 | | 07.10 | Vađenje željeznih ruda | 0710
| 07.2 | | Mining of non-ferrous metal ores | | 07.2 | | Vađenje ruda obojenih metala |
| | 07.21 | Mining of uranium and thorium ores | 0721 | | 07.21 | Vađenje uranovih i torijevih ruda | 0721
| | 07.29 | Mining of other non-ferrous metal ores | 0729 | | 07.29 | Vađenje ostalih ruda obojenih metala | 0729
08 | | | Other mining and quarrying | 08 | | | Ostalo rudarstvo i vađenje |
| 08.1 | | Quarrying of stone, sand and clay | | 08.1 | | Vađenje kamena, pijeska i gline |
| | 08.11 | Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate | 0810* | | 08.11 | Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca | 0810*
| | 08.12 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | 0810* | | 08.12 | Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina | 0810*
| 08.9 | | Mining and quarrying n.e.c. | | 08.9 | | Rudarstvo i vađenje, d. n. |
| | 08.91 | Mining of chemical and fertiliser minerals | 0891 | | 08.91 | Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva | 0891
| | 08.92 | Extraction of peat | 0892 | | 08.92 | Vađenje treseta | 0892
| | 08.93 | Extraction of salt | 0893 | | 08.93 | Vađenje soli | 0893
| | 08.99 | Other mining and quarrying n.e.c. | 0899 | | 08.99 | Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. | 0899
09 | | | Mining support service activities | 09 | | | Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu |
| 09.1 | | Support activities for petroleum and natural gas extraction | | 09.1 | | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina |
| | 09.10 | Support activities for petroleum and natural gas extraction | 0910 | | 09.10 | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina | 0910
| 09.9 | | Support activities for other mining and quarrying | | 09.9 | | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje |
| | 09.90 | Support activities for other mining and quarrying | 0990 | | 09.90 | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje | 0990
| | | SECTION C — MANUFACTURING | | | | PODRUČJE C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA |
10 | | | Manufacture of food products | 10 | | | Proizvodnja prehrambenih proizvoda |
| 10.1 | | Processing and preserving of meat and production of meat products | | 10.1 | | Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda |
| | 10.11 | Processing and preserving of meat | 1010* | | 10.11 | Prerada i konzerviranje mesa | 1010*
| | 10.12 | Processing and preserving of poultry meat | 1010* | | 10.12 | Prerada i konzerviranje mesa peradi | 1010*
| | 10.13 | Production of meat and poultry meat products | 1010* | | 10.13 | Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi | 1010*
| 10.2 | | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs | | 10.2 | | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki |
| | 10.20 | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs | 1020 | | 10.20 | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki | 1020
| 10.3 | | Processing and preserving of fruit and vegetables | | 10.3 | | Prerada i konzerviranje voća i povrća |
| | 10.31 | Processing and preserving of potatoes | 1030* | | 10.31 | Prerada i konzerviranje krumpira | 1030*
| | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | 1030* | | 10.32 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 1030*
| | 10.39 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1030* | | 10.39 | Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća | 1030*
| 10.4 | | Manufacture of vegetable and animal oils and fats | | 10.4 | | Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti |
| | 10.41 | Manufacture of oils and fats | 1040* | | 10.41 | Proizvodnja ulja i masti | 1040*
| | 10.42 | Manufacture of margarine and similar edible fats | 1040* | | 10.42 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | 1040*
| 10.5 | | Manufacture of dairy products | | 10.5 | | Proizvodnja mliječnih proizvoda |
| | 10.51 | Operation of dairies and cheese making | 1050* | | 10.51 | Djelatnosti mljekara i proizvođača sira | 1050*
| | 10.52 | Manufacture of ice cream | 1050* | | 10.52 | Proizvodnja sladoleda | 1050*
| 10.6 | | Manufacture of grain mill products, starches and starch products | | 10.6 | | Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda |
| | 10.61 | Manufacture of grain mill products | 1061 | | 10.61 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 1061
| | 10.62 | Manufacture of starches and starch products | 1062 | | 10.62 | Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda | 1062
| 10.7 | | Manufacture of bakery and farinaceous products | | 10.7 | | Proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda te kolača |
| | 10.71 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | 1071* | | 10.71 | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača | 1071*
| | 10.72 | Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes | 1071* | | 10.72 | Proizvodnja dvopeka i keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva i sličnih proizvoda te kolača | 1071*
| | 10.73 | Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products | 1074 | | 10.73 | Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine | 1074
| 10.8 | | Manufacture of other food products | | 10.8 | | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda |
| | 10.81 | Manufacture of sugar | 1072 | | 10.81 | Proizvodnja šećera | 1072
| | 10.82 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1073 | | 10.82 | Proizvodnja kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda | 1073
| | 10.83 | Processing of tea and coffee | 1079* | | 10.83 | Prerada čaja i kave | 1079*
| | 10.84 | Manufacture of condiments and seasonings | 1079* | | 10.84 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | 1079*
| | 10.85 | Manufacture of prepared meals and dishes | 1075 | | 10.85 | Proizvodnja gotove hrane i jela | 1075
| | 10.86 | Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food | 1079* | | 10.86 | Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane | 1079*
| | 10.89 | Manufacture of other food products n.e.c. | 1079* | | 10.89 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. | 1079*
| 10.9 | | Manufacture of prepared animal feeds | | 10.9 | | Proizvodnja pripremljene hrane za životinje |
| | 10.91 | Manufacture of prepared feeds for farm animals | 1080* | | 10.91 | Proizvodnja pripremljene stočne hrane | 1080*
| | 10.92 | Manufacture of prepared pet foods | 1080* | | 10.92 | Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce | 1080*
11 | | | Manufacture of beverages | 11 | | | Proizvodnja pića |
| 11.0 | | Manufacture of beverages | | 11.0 | | Proizvodnja pića |
| | 11.01 | Distilling, rectifying and blending of spirits | 1101 | | 11.01 | Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića | 1101
| | 11.02 | Manufacture of wine from grape | 1102* | | 11.02 | Proizvodnja vina od grožđa | 1102*
| | 11.03 | Manufacture of cider and other fruit wines | 1102* | | 11.03 | Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina | 1102*
| | 11.04 | Manufacture of other non-distilled fermented beverages | 1102* | | 11.04 | Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića | 1102*
| | 11.05 | Manufacture of beer | 1103* | | 11.05 | Proizvodnja piva | 1103*
| | 11.06 | Manufacture of malt | 1103* | | 11.06 | Proizvodnja slada | 1103*
| | 11.07 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1104 | | 11.07 | Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda | 1104
12 | | | Manufacture of tobacco products | 12 | | | Proizvodnja duhanskih proizvoda |
| 12.0 | | Manufacture of tobacco products | | 12.0 | | Proizvodnja duhanskih proizvoda |
| | 12.00 | Manufacture of tobacco products | 1200 | | 12.00 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | 1200
13 | | | Manufacture of textiles | 13 | | | Proizvodnja tekstila |
| 13.1 | | Preparation and spinning of textile fibres | | 13.1 | | Priprema i predenje tekstilnih vlakana |
| | 13.10 | Preparation and spinning of textile fibres | 1311 | | 13.10 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | 1311
| 13.2 | | Weaving of textiles | | 13.2 | | Tkanje tekstila |
| | 13.20 | Weaving of textiles | 1312 | | 13.20 | Tkanje tekstila | 1312
| 13.3 | | Finishing of textiles | | 13.3 | | Dovršavanje tekstila |
| | 13.30 | Finishing of textiles | 1313 | | 13.30 | Dovršavanje tekstila | 1313
| 13.9 | | Manufacture of other textiles | | 13.9 | | Proizvodnja ostalog tekstila |
| | 13.91 | Manufacture of knitted and crocheted fabrics | 1391 | | 13.91 | Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina | 1391
| | 13.92 | Manufacture of made-up textile articles, except apparel | 1392 | | 13.92 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće | 1392
| | 13.93 | Manufacture of carpets and rugs | 1393 | | 13.93 | Proizvodnja tepiha i sagova | 1393
| | 13.94 | Manufacture of cordage, rope, twine and netting | 1394 | | 13.94 | Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža | 1394
| | 13.95 | Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel | 1399* | | 13.95 | Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće | 1399*
| | 13.96 | Manufacture of other technical and industrial textiles | 1399* | | 13.96 | Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila | 1399*
| | 13.99 | Manufacture of other textiles n.e.c. | 1399* | | 13.99 | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. | 1399*
14 | | | Manufacture of wearing apparel | 14 | | | Proizvodnja odjeće |
| 14.1 | | Manufacture of wearing apparel, except fur apparel | | 14.1 | | Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće |
| | 14.11 | Manufacture of leather clothes | 1410* | | 14.11 | Proizvodnja kožne odjeće | 1410*
| | 14.12 | Manufacture of workwear | 1410* | | 14.12 | Proizvodnja radne odjeće | 1410*
| | 14.13 | Manufacture of other outerwear | 1410* | | 14.13 | Proizvodnja ostale vanjske odjeće | 1410*
| | 14.14 | Manufacture of underwear | 1410* | | 14.14 | Proizvodnja rublja | 1410*
| | 14.19 | Manufacture of other wearing apparel and accessories | 1410* | | 14.19 | Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću | 1410*
| 14.2 | | Manufacture of articles of fur | | 14.2 | | Proizvodnja proizvoda od krzna |
| | 14.20 | Manufacture of articles of fur | 1420 | | 14.20 | Proizvodnja proizvoda od krzna | 1420
| 14.3 | | Manufacture of knitted and crocheted apparel | | 14.3 | | Proizvodnja pletene i kukičane odjeće |
| | 14.31 | Manufacture of knitted and crocheted hosiery | 1430* | | 14.31 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | 1430*
| | 14.39 | Manufacture of other knitted and crocheted apparel | 1430* | | 14.39 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće | 1430*
15 | | | Manufacture of leather and related products | 15 | | | Proizvodnja kože i srodnih proizvoda |
| 15.1 | | Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur | | 15.1 | | Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna |
| | 15.11 | Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur | 1511 | | 15.11 | Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna | 1511
| | 15.12 | Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness | 1512 | | 15.12 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda | 1512
| 15.2 | | Manufacture of footwear | | 15.2 | | Proizvodnja obuće |
| | 15.20 | Manufacture of footwear | 1520 | | 15.20 | Proizvodnja obuće | 1520
16 | | | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | 16 | | | Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala |
| 16.1 | | Sawmilling and planing of wood | | 16.1 | | Piljenje i blanjanje drva |
| | 16.10 | Sawmilling and planing of wood | 1610 | | 16.10 | Piljenje i blanjanje drva | 1610
| 16.2 | | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials | | 16.2 | | Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala |
| | 16.21 | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | 1621 | | 16.21 | Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva | 1621
| | 16.22 | Manufacture of assembled parquet floors | 1622* | | 16.22 | Proizvodnja sastavljenog parketa | 1622*
| | 16.23 | Manufacture of other builders’ carpentry and joinery | 1622* | | 16.23 | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | 1622*
| | 16.24 | Manufacture of wooden containers | 1623 | | 16.24 | Proizvodnja ambalaže od drva | 1623
| | 16.29 | Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials | 1629 | | 16.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | 1629
17 | | | Manufacture of paper and paper products | 17 | | | Proizvodnja papira i proizvoda od papira |
| 17.1 | | Manufacture of pulp, paper and paperboard | | 17.1 | | Proizvodnja celuloze, papira i kartona |
| | 17.11 | Manufacture of pulp | 1701* | | 17.11 | Proizvodnja celuloze | 1701*
| | 17.12 | Manufacture of paper and paperboard | 1701* | | 17.12 | Proizvodnja papira i kartona | 1701*
| 17.2 | | Manufacture of articles of paper and paperboard | | 17.2 | | Proizvodnja proizvoda od papira i kartona |
| | 17.21 | Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard | 1702 | | 17.21 | Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona | 1702
| | 17.22 | Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites | 1709* | | 17.22 | Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira | 1709*
| | 17.23 | Manufacture of paper stationery | 1709* | | 17.23 | Proizvodnja uredskog materijala od papira | 1709*
| | 17.24 | Manufacture of wallpaper | 1709* | | 17.24 | Proizvodnja zidnih tapeta | 1709*
| | 17.29 | Manufacture of other articles of paper and paperboard | 1709* | | 17.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona | 1709*
18 | | | Printing and reproduction of recorded media | 18 | | | Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa |
| 18.1 | | Printing and service activities related to printing | | 18.1 | | Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem |
| | 18.11 | Printing of newspapers | 1811* | 18.11 | Tiskanje novina | 1811*
| | 18.12 | Other printing | 1811* | 18.12 | Ostalo tiskanje | 1811*
| | 18.13 | Pre-press and pre-media services | 1812* | 18.13 | Usluge pripreme za tisak i objavljivanje | 1812*
| | 18.14 | Binding and related services | 1812* | 18.14 | Knjigoveške i srodne usluge | 1812*
| 18.2 | | Reproduction of recorded media | | 18.2 | | Umnožavanje snimljenih zapisa |
| | 18.20 | Reproduction of recorded media | 1820 | | 18.20 | Umnožavanje snimljenih zapisa | 1820
19 | | | Manufacture of coke and refined petroleum products | 19 | | | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda |
| 19.1 | | Manufacture of coke oven products | | 19.1 | | Proizvodnja proizvoda koksnih peći |
| | 19.10 | Manufacture of coke oven products | 1910 | | 19.10 | Proizvodnja proizvoda koksnih peći | 1910
| 19.2 | | Manufacture of refined petroleum products | | 19.2 | | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda |
| | 19.20 | Manufacture of refined petroleum products | 1920 | | 19.20 | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda | 1920
20 | | | Manufacture of chemicals and chemical products | 20 | | | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda |
| 20.1 | | Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms | | 20.1 | | Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima |
| | 20.11 | Manufacture of industrial gases | 2011* | | 20.11 | Proizvodnja industrijskih plinova | 2011*
| | 20.12 | Manufacture of dyes and pigments | 2011* | | 20.12 | Proizvodnja koloranata i pigmenata | 2011*
| | 20.13 | Manufacture of other inorganic basic chemicals | 2011* | | 20.13 | Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija | 2011*
| | 20.14 | Manufacture of other organic basic chemicals | 2011* | | 20.14 | Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija | 2011*
| | 20.15 | Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds | 2012 | | 20.15 | Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva | 2012
| | 20.16 | Manufacture of plastics in primary forms | 2013* | | 20.16 | Proizvodnja plastike u primarnim oblicima | 2013*
| | 20.17 | Manufacture of synthetic rubber in primary forms | 2013* | | 20.17 | Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima | 2013*
| 20.2 | | Manufacture of pesticides and other agrochemical products | | 20.2 | | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda |
| | 20.20 | Manufacture of pesticides and other agrochemical products | 2021 | | 20.20 | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda | 2021
| 20.3 | | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | | 20.3 | | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova |
| | 20.30 | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | 2022 | | 20.30 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | 2022
| 20.4 | | Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations | | 20.4 | | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata |
| | 20.41 | Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations | 2023* | | 20.41 | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje | 2023*
| | 20.42 | Manufacture of perfumes and toilet preparations | 2023* | | 20.42 | Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata | 2023*
| 20.5 | | Manufacture of other chemical products | | 20.5 | | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda |
| | 20.51 | Manufacture of explosives | 2029* | | 20.51 | Proizvodnja eksploziva | 2029*
| | 20.52 | Manufacture of glues | 2029* | | 20.52 | Proizvodnja ljepila | 2029*
| | 20.53 | Manufacture of essential oils | 2029* | | 20.53 | Proizvodnja eteričnih ulja | 2029*
| | 20.59 | Manufacture of other chemical products n.e.c. | 2029* | | 20.59 | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. | 2029*
| 20.6 | | Manufacture of man-made fibres | | 20.6 | | Proizvodnja umjetnih vlakana |
| | 20.60 | Manufacture of man-made fibres | 2030 | | 20.60 | Proizvodnja umjetnih vlakana | 2030
21 | | | Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations | 21 | | | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka |
| 21.1 | | Manufacture of basic pharmaceutical products | | 21.1 | | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda |
| | 21.10 | Manufacture of basic pharmaceutical products | 2100* | | 21.10 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 2100*
| 21.2 | | Manufacture of pharmaceutical preparations | | 21.2 | | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka |
| | 21.20 | Manufacture of pharmaceutical preparations | 2100* | | 21.20 | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka | 2100*
22 | | | Manufacture of rubber and plastic products | 22 | | | Proizvodnja proizvoda od gume i plastike |
| 22.1 | | Manufacture of rubber products | | 22.1 | | Proizvodnja proizvoda od gume |
| | 22.11 | Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres | 2211 | | 22.11 | Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma | 2211
| | 22.19 | Manufacture of other rubber products | 2219 | | 22.19 | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | 2219
| 22.2 | | Manufacture of plastics products | | 22.2 | | Proizvodnja proizvoda od plastike |
| | 22.21 | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles | 2220* | | 22.21 | Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike | 2220*
| | 22.22 | Manufacture of plastic packing goods | 2220* | | 22.22 | Proizvodnja ambalaže od plastike | 2220*
| | 22.23 | Manufacture of builders’ ware of plastic | 2220* | | 22.23 | Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo | 2220*
| | 22.29 | Manufacture of other plastic products | 2220* | | 22.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike | 2220*
23 | | | Manufacture of other non-metallic mineral products | 23 | | | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda |
| 23.1 | | Manufacture of glass and glass products | | 23.1 | | Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla |
| | 23.11 | Manufacture of flat glass | 2310* | | 23.11 | Proizvodnja ravnog stakla | 2310*
| | 23.12 | Shaping and processing of flat glass | 2310* | | 23.12 | Oblikovanje i obrada ravnog stakla | 2310*
| | 23.13 | Manufacture of hollow glass | 2310* | | 23.13 | Proizvodnja šupljeg stakla | 2310*
| | 23.14 | Manufacture of glass fibres | 2310* | | 23.14 | Proizvodnja staklenih vlakana | 2310*
| | 23.19 | Manufacture and processing of other glass, including technical glassware | 2310* | | 23.19 | Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla | 2310*
| 23.2 | | Manufacture of refractory products | | 23.2 | | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda |
| | 23.20 | Manufacture of refractory products | 2391 | | 23.20 | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda | 2391
| 23.3 | | Manufacture of clay building materials | | 23.3 | | Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo |
| | 23.31 | Manufacture of ceramic tiles and flags | 2392* | | 23.31 | Proizvodnja keramičkih pločica i ploča | 2392*
| | 23.32 | Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay | 2392* | | 23.32 | Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo | 2392*
| 23.4 | | Manufacture of other porcelain and ceramic products | | 23.4 | | Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike |
| | 23.41 | Manufacture of ceramic household and ornamental articles | 2393* | | 23.41 | Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta | 2393*
| | 23.42 | Manufacture of ceramic sanitary fixtures | 2393* | | 23.42 | Proizvodnja sanitarne keramike | 2393*
| | 23.43 | Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings | 2393* | | 23.43 | Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora | 2393*
| | 23.44 | Manufacture of other technical ceramic products | 2393* | | 23.44 | Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike | 2393*
| | 23.49 | Manufacture of other ceramic products | 2393* | | 23.49 | Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike | 2393*
| 23.5 | | Manufacture of cement, lime and plaster | | 23.5 | | Proizvodnja cementa, vapna i gipsa |
| | 23.51 | Manufacture of cement | 2394* | | 23.51 | Proizvodnja cementa | 2394*
| | 23.52 | Manufacture of lime and plaster | 2394* | | 23.52 | Proizvodnja vapna i gipsa | 2394*
| 23.6 | | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | | 23.6 | | Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa |
| | 23.61 | Manufacture of concrete products for construction purposes | 2395* | | 23.61 | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo | 2395*
| | 23.62 | Manufacture of plaster products for construction purposes | 2395* | | 23.62 | Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo | 2395*
| | 23.63 | Manufacture of ready-mixed concrete | 2395* | | 23.63 | Proizvodnja gotove betonske smjese | 2395*
| | 23.64 | Manufacture of mortars | 2395* | | 23.64 | Proizvodnja žbuke | 2395*
| | 23.65 | Manufacture of fibre cement | 2395* | | 23.65 | Proizvodnja fibro-cementa | 2395*
| | 23.69 | Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement | 2395* | | 23.69 | Proizvodnja ostalih predmeta od betona, cementa i gipsa | 2395*
| 23.7 | | Cutting, shaping and finishing of stone | | 23.7 | | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena |
| | 23.70 | Cutting, shaping and finishing of stone | 2396 | | 23.70 | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena | 2396
| 23.9 | | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. | | 23.9 | | Proizvodnja brusnih i nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n. |
| | 23.91 | Production of abrasive products | 2399* | | 23.91 | Proizvodnja brusnih proizvoda | 2399*
| | 23.99 | Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. | 2399* | | 23.99 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. | 2399*
24 | | | Manufacture of basic metals | 24 | | | Proizvodnja metala |
| 24.1 | | Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys | | 24.1 | | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura |
| | 24.10 | Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys | 2410* | | 24.10 | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 2410*
| 24.2 | | Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel | | 24.2 | | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora |
| | 24.20 | Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel | 2410* | | 24.20 | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora | 2410*
| 24.3 | | Manufacture of other products of first processing of steel | | 24.3 | | Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika |
| | 24.31 | Cold drawing of bars | 2410* | | 24.31 | Hladno vučenje šipki | 2410*
| | 24.32 | Cold rolling of narrow strip | 2410* | | 24.32 | Hladno valjanje uskih vrpci | 2410*
| | 24.33 | Cold forming or folding | 2410* | | 24.33 | Hladno oblikovanje i profiliranje | 2410*
| | 24.34 | Cold drawing of wire | 2410* | | 24.34 | Hladno vučenje žica | 2410*
| 24.4 | | Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals | | 24.4 | | Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala |
| | 24.41 | Precious metals production | 2420* | | 24.41 | Proizvodnja plemenitih metala | 2420*
| | 24.42 | Aluminium production | 2420* | | 24.42 | Proizvodnja aluminija | 2420*
| | 24.43 | Lead, zinc and tin production | 2420* | | 24.43 | Proizvodnja olova, cinka i kositra | 2420*
| | 24.44 | Copper production | 2420* | | 24.44 | Proizvodnja bakra | 2420*
| | 24.45 | Other non-ferrous metal production | 2420* | | 24.45 | Proizvodnja ostalih obojenih metala | 2420*
| | 24.46 | Processing of nuclear fuel | 2420* | | 24.46 | Obrada nuklearnoga goriva | 2420*
| 24.5 | | Casting of metals | | 24.5 | | Lijevanje metala |
| | 24.51 | Casting of iron | 2431* | | 24.51 | Lijevanje željeza | 2431*
| | 24.52 | Casting of steel | 2431* | | 24.52 | Lijevanje čelika | 2431*
| | 24.53 | Casting of light metals | 2432* | | 24.53 | Lijevanje lakih metala | 2432*
| | 24.54 | Casting of other non-ferrous metals | 2432* | | 24.54 | Lijevanje ostalih obojenih metala | 2432*
25 | | | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 25 | | | Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme |
| 25.1 | | Manufacture of structural metal products | | 25.1 | | Proizvodnja metalnih konstrukcija |
| | 25.11 | Manufacture of metal structures and parts of structures | 2511* | | 25.11 | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | 2511*
| | 25.12 | Manufacture of doors and windows of metal | 2511* | | 25.12 | Proizvodnja vrata i prozora od metala | 2511*
| 25.2 | | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal | | 25.2 | | Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda |
| | 25.21 | Manufacture of central heating radiators and boilers | 2512* | | 25.21 | Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje | 2512*
| | 25.29 | Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal | 2512* | | 25.29 | Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda | 2512*
| 25.3 | | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers | | 25.3 | | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom |
| | 25.30 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers | 2513 | | 25.30 | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom | 2513
| 25.4 | | Manufacture of weapons and ammunition | | 25.4 | | Proizvodnja oružja i streljiva |
| | 25.40 | Manufacture of weapons and ammunition | 2520 | | 25.40 | Proizvodnja oružja i streljiva | 2520
| 25.5 | | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy | | 25.5 | | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha |
| | 25.50 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy | 2591 | | 25.50 | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha | 2591
| 25.6 | | Treatment and coating of metals; machining | | 25.6 | | Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala |
| | 25.61 | Treatment and coating of metals | 2592* | | 25.61 | Obrada i prevlačenje metala | 2592*
| | 25.62 | Machining | 2592* | | 25.62 | Strojna obrada metala | 2592*
| 25.7 | | Manufacture of cutlery, tools and general hardware | | 25.7 | | Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe |
| | 25.71 | Manufacture of cutlery | 2593* | | 25.71 | Proizvodnja sječiva | 2593*
| | 25.72 | Manufacture of locks and hinges | 2593* | | 25.72 | Proizvodnja brava i okova | 2593*
| | 25.73 | Manufacture of tools | 2593* | | 25.73 | Proizvodnja alata | 2593*
| 25.9 | | Manufacture of other fabricated metal products | | 25.9 | | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala |
| | 25.91 | Manufacture of steel drums and similar containers | 2599* | | 25.91 | Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda | 2599*
| | 25.92 | Manufacture of light metal packaging | 2599* | | 25.92 | Proizvodnja ambalaže od lakih metala | 2599*
| | 25.93 | Manufacture of wire products, chain and springs | 2599* | | 25.93 | Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga | 2599*
| | 25.94 | Manufacture of fasteners and screw machine products | 2599* | | 25.94 | Proizvodnja zakovica i vijčane robe | 2599*
| | 25.99 | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | 2599* | | 25.99 | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. | 2599*
26 | | | Manufacture of computer, electronic and optical products | 26 | | | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda |
| 26.1 | | Manufacture of electronic components and boards | | 26.1 | | Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča |
| | 26.11 | Manufacture of electronic components | 2610* | | 26.11 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 2610*
| | 26.12 | Manufacture of loaded electronic boards | 2610* | | 26.12 | Proizvodnja punih elektroničkih ploča | 2610*
| 26.2 | | Manufacture of computers and peripheral equipment | | 26.2 | | Proizvodnja računala i periferne opreme |
| | 26.20 | Manufacture of computers and peripheral equipment | 2620 | | 26.20 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 2620
| 26.3 | | Manufacture of communication equipment | | 26.3 | | Proizvodnja komunikacijske opreme |
| | 26.30 | Manufacture of communication equipment | 2630 | | 26.30 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 2630
| 26.4 | | Manufacture of consumer electronics | | 26.4 | | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju |
| | 26.40 | Manufacture of consumer electronics | 2640 | | 26.40 | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju | 2640
| 26.5 | | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks | | 26.5 | | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova |
| | 26.51 | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation | 2651 | | 26.51 | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju | 2651
| | 26.52 | Manufacture of watches and clocks | 2652 | | 26.52 | Proizvodnja satova | 2652
| 26.6 | | Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | | 26.6 | | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme |
| | 26.60 | Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | 2660 | | 26.60 | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | 2660
| 26.7 | | Manufacture of optical instruments and photographic equipment | | 26.7 | | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme |
| | 26.70 | Manufacture of optical instruments and photographic equipment | 2670 | | 26.70 | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | 2670
| 26.8 | | Manufacture of magnetic and optical media | | 26.8 | | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija |
| | 26.80 | Manufacture of magnetic and optical media | 2680 | | 26.80 | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija | 2680
27 | | | Manufacture of electrical equipment | 27 | | | Proizvodnja električne opreme |
| 27.1 | | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus | | 27.1 | | Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije |
| | 27.11 | Manufacture of electric motors, generators and transformers | 2710* | | 27.11 | Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora | 2710*
| | 27.12 | Manufacture of electricity distribution and control apparatus | 2710* | | 27.12 | Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije | 2710*
| 27.2 | | Manufacture of batteries and accumulators | | 27.2 | | Proizvodnja baterija i akumulatora |
| | 27.20 | Manufacture of batteries and accumulators | 2720 | | 27.20 | Proizvodnja baterija i akumulatora | 2720
| 27.3 | | Manufacture of wiring and wiring devices | | 27.3 | | Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala |
| | 27.31 | Manufacture of fibre optic cables | 2731 | | 27.31 | Proizvodnja kablova od optičkih vlakana | 2731
| | 27.32 | Manufacture of other electronic and electric wires and cables | 2732 | | 27.32 | Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova | 2732
| | 27.33 | Manufacture of wiring devices | 2733 | | 27.33 | Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala | 2733
| 27.4 | | Manufacture of electric lighting equipment | | 27.4 | | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu |
| | 27.40 | Manufacture of electric lighting equipment | 2740 | | 27.40 | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu | 2740
| 27.5 | | Manufacture of domestic appliances | | 27.5 | | Proizvodnja aparata za kućanstvo |
| | 27.51 | Manufacture of electric domestic appliances | 2750* | | 27.51 | Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo | 2750*
| | 27.52 | Manufacture of non-electric domestic appliances | 2750* | | 27.52 | Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo | 2750*
| 27.9 | | Manufacture of other electrical equipment | | 27.9 | | Proizvodnja ostale električne opreme |
| | 27.90 | Manufacture of other electrical equipment | 2790 | | 27.90 | Proizvodnja ostale električne opreme | 2790
28 | | | Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | 28 | | | Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. |
| 28.1 | | Manufacture of general — purpose machinery | | 28.1 | | Proizvodnja strojeva za opće namjene |
| | 28.11 | Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines | 2811 | | 28.11 | Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila | 2811
| | 28.12 | Manufacture of fluid power equipment | 2812 | | 28.12 | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | 2812
| | 28.13 | Manufacture of other pumps and compressors | 2813* | | 28.13 | Proizvodnja ostalih crpki i kompresora | 2813*
| | 28.14 | Manufacture of other taps and valves | 2813* | | 28.14 | Proizvodnja ostalih slavina i ventila | 2813*
| | 28.15 | Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements | 2814 | | 28.15 | Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata | 2814
| 28.2 | | Manufacture of other general-purpose machinery | | 28.2 | | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene |
| | 28.21 | Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners | 2815 | | 28.21 | Proizvodnja peći i plamenika | 2815
| | 28.22 | Manufacture of lifting and handling equipment | 2816 | | 28.22 | Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje | 2816
| | 28.23 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | 2817 | | 28.23 | Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme) | 2817
| | 28.24 | Manufacture of power-driven hand tools | 2818 | | 28.24 | Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata | 2818
| | 28.25 | Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment | 2819* | | 28.25 | Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo | 2819*
| | 28.29 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2819* | | 28.29 | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. | 2819*
| 28.3 | | Manufacture of agricultural and forestry machinery | | 28.3 | | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo |
| | 28.30 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | 2821 | | 28.30 | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo | 2821
| 28.4 | | Manufacture of metal forming machinery and machine tools | | 28.4 | | Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva |
| | 28.41 | Manufacture of metal forming machinery | 2822* | | 28.41 | Proizvodnja strojeva za obradu metala | 2822*
| | 28.49 | Manufacture of other machine tools | 2822* | | 28.49 | Proizvodnja ostalih alatnih strojeva | 2822*
| 28.9 | | Manufacture of other special-purpose machinery | | 28.9 | | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene |
| | 28.91 | Manufacture of machinery for metallurgy | 2823 | | 28.91 | Proizvodnja strojeva za metalurgiju | 2823
| | 28.92 | Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction | 2824 | | 28.92 | Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo | 2824
| | 28.93 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | 2825 | | 28.93 | Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana | 2825
| | 28.94 | Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production | 2826 | | 28.94 | Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože | 2826
| | 28.95 | Manufacture of machinery for paper and paperboard production | 2829* | | 28.95 | Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona | 2829*
| | 28.96 | Manufacture of plastic and rubber machinery | 2829* | | 28.96 | Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu | 2829*
| | 28.99 | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. | 2829* | | 28.99 | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. | 2829*
29 | | | Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers | 29 | | | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica |
| 29.1 | | Manufacture of motor vehicles | | 29.1 | | Proizvodnja motornih vozila |
| | 29.10 | Manufacture of motor vehicles | 2910 | | 29.10 | Proizvodnja motornih vozila | 2910
| 29.2 | | Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers | | 29.2 | | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica |
| | 29.20 | Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers | 2920 | | 29.20 | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica | 2920
| 29.3 | | Manufacture of parts and accessories for motor vehicles | | 29.3 | | Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila |
| | 29.31 | Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles | 2930* | | 29.31 | Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila | 2930*
| | 29.32 | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles | 2930* | | 29.32 | Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila | 2930*
30 | | | Manufacture of other transport equipment | 30 | | | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava |
| 30.1 | | Building of ships and boats | | 30.1 | | Gradnja brodova i čamaca |
| | 30.11 | Building of ships and floating structures | 3011 | | 30.11 | Gradnja brodova i plutajućih objekata | 3011
| | 30.12 | Building of pleasure and sporting boats | 3012 | | 30.12 | Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca | 3012
| 30.2 | | Manufacture of railway locomotives and rolling stock | | 30.2 | | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila |
| | 30.20 | Manufacture of railway locomotives and rolling stock | 3020 | | 30.20 | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila | 3020
| 30.3 | | Manufacture of air and spacecraft and related machinery | | 30.3 | | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme |
| | 30.30 | Manufacture of air and spacecraft and related machinery | 3030 | | 30.30 | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme | 3030
| 30.4 | | Manufacture of military fighting vehicles | | 30.4 | | Proizvodnja vojnih borbenih vozila |
| | 30.40 | Manufacture of military fighting vehicles | 3040 | | 30.40 | Proizvodnja vojnih borbenih vozila | 3040
| 30.9 | | Manufacture of transport equipment n.e.c. | | 30.9 | | Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n. |
| | 30.91 | Manufacture of motorcycles | 3091 | | 30.91 | Proizvodnja motocikla | 3091
| | 30.92 | Manufacture of bicycles and invalid carriages | 3092 | | 30.92 | Proizvodnja bicikla i invalidskih kolica | 3092
| | 30.99 | Manufacture of other transport equipment n.e.c. | 3099 | | 30.99 | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. | 3099
31 | | | Manufacture of furniture | 31 | | | Proizvodnja namještaja |
| 31.0 | | Manufacture of furniture | | 31.0 | | Proizvodnja namještaja |
| | 31.01 | Manufacture of office and shop furniture | 3100* | | 31.01 | Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore | 3100*
| | 31.02 | Manufacture of kitchen furniture | 3100* | | 31.02 | Proizvodnja kuhinjskog namještaja | 3100*
| | 31.03 | Manufacture of mattresses | 3100* | | 31.03 | Proizvodnja madraca | 3100*
| | 31.09 | Manufacture of other furniture | 3100* | | 31.09 | Proizvodnja ostalog namještaja | 3100*
32 | | | Other manufacturing | 32 | | | Ostala prerađivačka industrija |
| 32.1 | | Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles | | 32.1 | | Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda |
| | 32.11 | Striking of coins | 3211* | | 32.11 | Proizvodnja novca | 3211*
| | 32.12 | Manufacture of jewellery and related articles | 3211* | | 32.12 | Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda | 3211*
| | 32.13 | Manufacture of imitation jewellery and related articles | 3212 | | 32.13 | Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda | 3212
| 32.2 | | Manufacture of musical instruments | | 32.2 | | Proizvodnja glazbenih instrumenata |
| | 32.20 | Manufacture of musical instruments | 3220 | | 32.20 | Proizvodnja glazbenih instrumenata | 3220
| 32.3 | | Manufacture of sports goods | | 32.3 | | Proizvodnja sportske opreme |
| | 32.30 | Manufacture of sports goods | 3230 | | 32.30 | Proizvodnja sportske opreme | 3230
| 32.4 | | Manufacture of games and toys | | 32.4 | | Proizvodnja igara i igračaka |
| | 32.40 | Manufacture of games and toys | 3240 | | 32.40 | Proizvodnja igara i igračaka | 3240
| 32.5 | | Manufacture of medical and dental instruments and supplies | | 32.5 | | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata te pribora |
| | 32.50 | Manufacture of medical and dental instruments and supplies | 3250 | | 32.50 | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata te pribora | 3250
| 32.9 | | Manufacturing n.e.c. | | 32.9 | | Prerađivačka industrija, d.n. |
| | 32.91 | Manufacture of brooms and brushes | 3290* | | 32.91 | Proizvodnja metli i četaka | 3290*
| | 32.99 | Other manufacturing n.e.c. | 3290* | | 32.99 | Ostala prerađivačka industrija, d. n. | 3290*
33 | | | Repair and installation of machinery and equipment | 33 | | | Popravak i instaliranje strojeva i opreme |
| 33.1 | | Repair of fabricated metal products, machinery and equipment | | 33.1 | | Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme |
| | 33.11 | Repair of fabricated metal products | 3311 | | 33.11 | Popravak proizvoda od metala | 3311
| | 33.12 | Repair of machinery | 3312 | | 33.12 | Popravak strojeva | 3312
| | 33.13 | Repair of electronic and optical equipment | 3313 | | 33.13 | Popravak elektroničke i optičke opreme | 3313
| | 33.14 | Repair of electrical equipment | 3314 | | 33.14 | Popravak električne opreme | 3314
| | 33.15 | Repair and maintenance of ships and boats | 3315* | | 33.15 | Popravak i održavanje brodova i čamaca | 3315*
| | 33.16 | Repair and maintenance of aircraft and spacecraft | 3315* | | 33.16 | Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica | 3315*
| | 33.17 | Repair and maintenance of other transport equipment | 3315* | | 33.17 | Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava | 3315*
| | 33.19 | Repair of other equipment | 3319 | | 33.19 | Popravak ostale opreme | 3319
| 33.2 | | Installation of industrial machinery and equipment | | 33.2 | | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme |
| | 33.20 | Installation of industrial machinery and equipment | 3320 | | 33.20 | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme | 3320
| | | SECTION D — ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | | | | PODRUČJE D – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA |
35 | | | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 35 | | | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija |
| 35.1 | | Electric power generation, transmission and distribution | | 35.1 | | Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije |
| | 35.11 | Production of electricity | 3510* | | 35.11 | Proizvodnja električne energije | 3510*
| | 35.12 | Transmission of electricity | 3510* | | 35.12 | Prijenos električne energije | 3510*
| | 35.13 | Distribution of electricity | 3510* | | 35.13 | Distribucija električne energije | 3510*
| | 35.14 | Trade of electricity | 3510* | | 35.14 | Trgovina električnom energijom | 3510*
| 35.2 | | Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains | | 35.2 | | Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom |
| | 35.21 | Manufacture of gas | 3520* | | 35.21 | Proizvodnja plina | 3520*
| | 35.22 | Distribution of gaseous fuels through mains | 3520* | | 35.22 | Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom | 3520*
| | 35.23 | Trade of gas through mains | 3520* | | 35.23 | Trgovina plinom distribucijskom mrežom | 3520*
| 35.3 | | Steam and air conditioning supply | | 35.3 | | Opskrba parom i klimatizacija |
| | 35.30 | Steam and air conditioning supply | 3530 | | 35.30 | Opskrba parom i klimatizacija | 3530
| | | SECTION E — WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | | | | PODRUČJE E – OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, ZBRINJAVANJE OTPADA TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA |
36 | | | Water collection, treatment and supply | 36 | | | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom |
| 36.0 | | Water collection, treatment and supply | | 36.0 | | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom |
| | 36.00 | Water collection, treatment and supply | 3600 | | 36.00 | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom | 3600
37 | | | Sewerage | 37 | | | Uklanjanje otpadnih voda |
| 37.0 | | Sewerage | | 37.0 | | Uklanjanje otpadnih voda |
| | 37.00 | Sewerage | 3700 | | 37.00 | Uklanjanje otpadnih voda | 3700
38 | | | Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery | 38 | | | Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala |
| 38.1 | | Waste collection | | 38.1 | | Skupljanje otpada |
| | 38.11 | Collection of non-hazardous waste | 3811 | | 38.11 | Skupljanje neopasnog otpada | 3811
| | 38.12 | Collection of hazardous waste | 3812 | | 38.12 | Skupljanje opasnog otpada | 3812
| 38.2 | | Waste treatment and disposal | | 38.2 | | Obrada i zbrinjavanje otpada |
| | 38.21 | Treatment and disposal of non-hazardous waste | 3821 | | 38.21 | Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada | 3821
| | 38.22 | Treatment and disposal of hazardous waste | 3822 | | 38.22 | Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada | 3822
| 38.3 | | Materials recovery | | 38.3 | | Oporaba materijala |
| | 38.31 | Dismantling of wrecks | 3830* | | 38.31 | Rastavljanje olupina | 3830*
| | 38.32 | Recovery of sorted materials | 3830* | | 38.32 | Oporaba posebno izdvojenih materijala | 3830*
39 | | | Remediation activities and other waste management services | 39 | | | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom |
| 39.0 | | Remediation activities and other waste management services | | 39.0 | | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom |
| | 39.00 | Remediation activities and other waste management services | 3900 | | 39.00 | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom | 3900
| | | SECTION F — CONSTRUCTION | | | | PODRUČJE F – GRAĐEVINARSTVO |
41 | | | Construction of buildings | 41 | | | Gradnja zgrada |
| 41.1 | | Development of building projects | | 41.1 | | Organizacija izvedbe projekata za zgrade |
| | 41.10 | Development of building projects | 4100* | | 41.10 | Organizacija izvedbe projekata za zgrade | 4100*
| 41.2 | | Construction of residential and non-residential buildings | | 41.2 | | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| | 41.20 | Construction of residential and non-residential buildings | 4100* | | 41.20 | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada | 4100*
42 | | | Civil engineering | 42 | | | Gradnja građevina niskogradnje |
| 42.1 | | Construction of roads and railways | | 42.1 | | Gradnja cesta i željezničkih pruga |
| | 42.11 | Construction of roads and motorways | 4210* | | 42.11 | Gradnja cesta i autocesta | 4210*
| | 42.12 | Construction of railways and underground railways | 4210* | | 42.12 | Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica | 4210*
| | 42.13 | Construction of bridges and tunnels | 4210* | | 42.13 | Gradnja mostova i tunela | 4210*
| 42.2 | | Construction of utility projects | | 42.2 | | Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije |
| | 42.21 | Construction of utility projects for fluids | 4220* | | 42.21 | Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove | 4220*
| | 42.22 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | 4220* | | 42.22 | Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije | 4220*
| 42.9 | | Construction of other civil engineering projects | | 42.9 | | Gradnja ostalih građevina niskogradnje |
| | 42.91 | Construction of water projects | 4290* | | 42.91 | Gradnja vodnih građevina | 4290*
| | 42.99 | Construction of other civil engineering projects n.e.c. | 4290* | | 42.99 | Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. | 4290*
43 | | | Specialised construction activities | 43 | | | Specijalizirane građevinske djelatnosti |
| 43.1 | | Demolition and site preparation | | 43.1 | | Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu |
| | 43.11 | Demolition | 4311 | | 43.11 | Uklanjanje građevina | 4311
| | 43.12 | Site preparation | 4312* | | 43.12 | Pripremni radovi na gradilištu | 4312*
| | 43.13 | Test drilling and boring | 4312* | | 43.13 | Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju | 4312*
| 43.2 | | Electrical, plumbing and other construction installation activities | | 43.2 | | Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi |
| | 43.21 | Electrical installation | 4321 | | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | 4321
| | 43.22 | Plumbing, heat and air conditioning installation | 4322 | | 43.22 | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | 4322
| | 43.29 | Other construction installation | 4329 | | 43.29 | Ostali građevinski instalacijski radovi | 4329
| 43.3 | | Building completion and finishing | | 43.3 | | Završni građevinski radovi |
| | 43.31 | Plastering | 4330* | | 43.31 | Fasadni i štukaturski radovi | 4330*
| | 43.32 | Joinery installation | 4330* | | 43.32 | Ugradnja stolarije | 4330*
| | 43.33 | Floor and wall covering | 4330* | | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | 4330*
| | 43.34 | Painting and glazing | 4330* | | 43.34 | Soboslikarski i staklarski radovi | 4330*
| | 43.39 | Other building completion and finishing | 4330* | | 43.39 | Ostali završni građevinski radovi | 4330*
| 43.9 | | Other specialised construction activities | | 43.9 | | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti |
| | 43.91 | Roofing activities | 4390* | | 43.91 | Radovi na krovištu | 4390*
| | 43.99 | Other specialised construction activities n.e.c. | 4390* | | 43.99 | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | 4390*
| | | SECTION G — WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | | | | PODRUČJE G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA |
45 | | | Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles | 45 | | | Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla |
| 45.1 | | Sale of motor vehicles | | 45.1 | | Trgovina motornim vozilima |
| | 45.11 | Sale of cars and light motor vehicles | 4510* | | 45.11 | Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije | 4510*
| | 45.19 | Sale of other motor vehicles | 4510* | | 45.19 | Trgovina ostalim motornim vozilima | 4510*
| 45.2 | | Maintenance and repair of motor vehicles | | 45.2 | | Održavanje i popravak motornih vozila |
| | 45.20 | Maintenance and repair of motor vehicles | 4520 | | 45.20 | Održavanje i popravak motornih vozila | 4520
| 45.3 | | Sale of motor vehicle parts and accessories | | 45.3 | | Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila |
| | 45.31 | Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories | 4530* | | 45.31 | Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila | 4530*
| | 45.32 | Retail trade of motor vehicle parts and accessories | 4530* | | 45.32 | Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila | 4530*
| 45.4 | | Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories | | 45.4 | | Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla |
| | 45.40 | Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories | 4540 | | 45.40 | Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla | 4540
46 | | | Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles | 46 | | | Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 46.1 | | Wholesale on a fee or contract basis | | 46.1 | | Trgovina na veliko uz naplatu ili na temelju ugovora |
| | 46.11 | Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods | 4610* | | 46.11 | Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima | 4610*
| | 46.12 | Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals | 4610* | | 46.12 | Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima | 4610*
| | 46.13 | Agents involved in the sale of timber and building materials | 4610* | | 46.13 | Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom | 4610*
| | 46.14 | Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | 4610* | | 46.14 | Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima | 4610*
| | 46.15 | Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery | 4610* | | 46.15 | Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom | 4610*
| | 46.16 | Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods | 4610* | | 46.16 | Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima | 4610*
| | 46.17 | Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco | 4610* | | 46.17 | Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom | 4610*
| | 46.18 | Agents specialised in the sale of other particular products | 4610* | | 46.18 | Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine ostalih proizvoda | 4610*
| | 46.19 | Agents involved in the sale of a variety of goods | 4610* | | 46.19 | Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima | 4610*
| 46.2 | | Wholesale of agricultural raw materials and live animals | | 46.2 | | Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom |
| | 46.21 | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds | 4620* | | 46.21 | Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom | 4620*
| | 46.22 | Wholesale of flowers and plants | 4620* | | 46.22 | Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama | 4620*
| | 46.23 | Wholesale of live animals | 4620* | | 46.23 | Trgovina na veliko živom stokom | 4620*
| | 46.24 | Wholesale of hides, skins and leather | 4620* | | 46.24 | Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama | 4620*
| 46.3 | | Wholesale of food, beverages and tobacco | | 46.3 | | Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom |
| | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | 4630* | | 46.31 | Trgovina na veliko voćem i povrćem | 4630*
| | 46.32 | Wholesale of meat and meat products | 4630* | | 46.32 | Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima | 4630*
| | 46.33 | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 4630* | | 46.33 | Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima | 4630*
| | 46.34 | Wholesale of beverages | 4630* | | 46.34 | Trgovina na veliko pićima | 4630*
| | 46.35 | Wholesale of tobacco products | 4630* | | 46.35 | Trgovina na veliko duhanskim proizvodima | 4630*
| | 46.36 | Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery | 4630* | | 46.36 | Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima | 4630*
| | 46.37 | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices | 4630* | | 46.37 | Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima | 4630*
| | 46.38 | Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs | 4630* | | 46.38 | Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, rakove i školjke | 4630*
| | 46.39 | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 4630* | | 46.39 | Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima | 4630*
| 46.4 | | Wholesale of household goods | | 46.4 | | Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo |
| | 46.41 | Wholesale of textiles | 4641* | | 46.41 | Trgovina na veliko tekstilom | 4641*
| | 46.42 | Wholesale of clothing and footwear | 4641* | | 46.42 | Trgovina na veliko odjećom i obućom | 4641*
| | 46.43 | Wholesale of electrical household appliances | 4649* | | 46.43 | Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo | 4649*
| | 46.44 | Wholesale of china and glassware and cleaning materials | 4649* | | 46.44 | Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje | 4649*
| | 46.45 | Wholesale of perfume and cosmetics | 4649* | | 46.45 | Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom | 4649*
| | 46.46 | Wholesale of pharmaceutical goods | 4649* | | 46.46 | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | 4649*
| | 46.47 | Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment | 4649* | | 46.47 | Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu | 4649*
| | 46.48 | Wholesale of watches and jewellery | 4649* | | 46.48 | Trgovina na veliko satovima i nakitom | 4649*
| | 46.49 | Wholesale of other household goods | 4649* | | 46.49 | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo | 4649*
| 46.5 | | Wholesale of information and communication equipment | | 46.5 | | Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom |
| | 46.51 | Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software | 4651 | | 46.51 | Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom | 4651
| | 46.52 | Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts | 4652 | | 46.52 | Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom | 4652
| 46.6 | | Wholesale of other machinery, equipment and supplies | | 46.6 | | Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom |
| | 46.61 | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies | 4653 | | 46.61 | Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom | 4653
| | 46.62 | Wholesale of machine tools | 4659* | | 46.62 | Trgovina na veliko alatnim strojevima | 4659*
| | 46.63 | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery | 4659* | | 46.63 | Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo | 4659*
| | 46.64 | Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines | 4659* | | 46.64 | Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje | 4659*
| | 46.65 | Wholesale of office furniture | 4659* | | 46.65 | Trgovina na veliko uredskim namještajem | 4659*
| | 46.66 | Wholesale of other office machinery and equipment | 4659* | | 46.66 | Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom | 4659*
| | 46.69 | Wholesale of other machinery and equipment | 4659* | | 46.69 | Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom | 4659*
| 46.7 | | Other specialised wholesale | | 46.7 | | Ostala specijalizirana trgovina na veliko |
| | 46.71 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 4661 | | 46.71 | Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima | 4661
| | 46.72 | Wholesale of metals and metal ores | 4662 | | 46.72 | Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama | 4662
| | 46.73 | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 4663* | | 46.73 | Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | 4663*
| | 46.74 | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies | 4663* | | 46.74 | Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje | 4663*
| | 46.75 | Wholesale of chemical products | 4669* | | 46.75 | Trgovina na veliko kemijskim proizvodima | 4669*
| | 46.76 | Wholesale of other intermediate products | 4669* | | 46.76 | Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima | 4669*
| | 46.77 | Wholesale of waste and scrap | 4669* | | 46.77 | Trgovina na veliko ostacima i otpacima | 4669*
| 46.9 | | Non-specialised wholesale trade | | 46.9 | | Nespecijalizirana trgovina na veliko |
| | 46.90 | Non-specialised wholesale trade | 4690 | | 46.90 | Nespecijalizirana trgovina na veliko | 4690
47 | | | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | 47 | | | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 47.1 | | Retail sale in non-specialised stores | | 47.1 | | Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | 4711 | | 47.11 | Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima | 4711
| | 47.19 | Other retail sale in non-specialised stores | 4719 | | 47.19 | Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama | 4719
| 47.2 | | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores | | 47.2 | | Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores | 4721* | | 47.21 | Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.22 | Retail sale of meat and meat products in specialised stores | 4721* | | 47.22 | Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores | 4721* | | 47.23 | Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.24 | Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | 4721* | | 47.24 | Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.25 | Retail sale of beverages in specialised stores | 4722 | | 47.25 | Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama | 4722
| | 47.26 | Retail sale of tobacco products in specialised stores | 4723 | | 47.26 | Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4723
| | 47.29 | Other retail sale of food in specialised stores | 4721* | | 47.29 | Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| 47.3 | | Retail sale of automotive fuel in specialised stores | | 47.3 | | Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.30 | Retail sale of automotive fuel in specialised stores | 4730 | | 47.30 | Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama | 4730
| 47.4 | | Retail sale of information and communication equipment in specialised stores | | 47.4 | | Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.41 | Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores | 4741* | | 47.41 | Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama | 4741*
| | 47.42 | Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores | 4741* | | 47.42 | Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4741*
| | 47.43 | Retail sale of audio and video equipment in specialised stores | 4742 | | 47.43 | Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4742
| 47.5 | | Retail sale of other household equipment in specialised stores | | 47.5 | | Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.51 | Retail sale of textiles in specialised stores | 4751 | | 47.51 | Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama | 4751
| | 47.52 | Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores | 4752 | | 47.52 | Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama | 4752
| | 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores | 4753 | | 47.53 | Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama | 4753
| | 47.54 | Retail sale of electrical household appliances in specialised stores | 4759* | | 47.54 | Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama | 4759*
| | 47.59 | Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores | 4759* | | 47.59 | Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo, u specijaliziranim prodavaonicama | 4759*
| 47.6 | | Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores | | 47.6 | | Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.61 | Retail sale of books in specialised stores | 4761* | | 47.61 | Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama | 4761*
| | 47.62 | Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores | 4761* | | 47.62 | Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama | 4761*
| | 47.63 | Retail sale of music and video recordings in specialised stores | 4762 | | 47.63 | Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama | 4762
| | 47.64 | Retail sale of sporting equipment in specialised stores | 4763 | | 47.64 | Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4763
| | 47.65 | Retail sale of games and toys in specialised stores | 4764 | | 47.65 | Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama | 4764
| 47.7 | | Retail sale of other goods in specialised stores | | 47.7 | | Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.71 | Retail sale of clothing in specialised stores | 4771* | | 47.71 | Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama | 4771*
| | 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores | 4771* | | 47.72 | Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama | 4771*
| | 47.73 | Dispensing chemist in specialised stores | 4772* | | 47.73 | Ljekarne | 4772*
| | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | 4772* | | 47.74 | Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama | 4772*
| | 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores | 4772* | | 47.75 | Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4772*
| | 47.76 | Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores | 4773* | | 47.76 | Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.77 | Retail sale of watches and jewellery in specialised stores | 4773* | | 47.77 | Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.78 | Other retail sale of new goods in specialised stores | 4773* | | 47.78 | Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.79 | Retail sale of second-hand goods in stores | 4774 | | 47.79 | Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama | 4774
| 47.8 | | Retail sale via stalls and markets | | 47.8 | | Trgovina na malo na štandovima i tržnicama |
| | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | 4781 | | 47.81 | Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama | 4781
| | 47.82 | Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | 4782 | | 47.82 | Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama | 4782
| | 47.89 | Retail sale via stalls and markets of other goods | 4789 | | 47.89 | Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama | 4789
| 47.9 | | Retail trade not in stores, stalls or markets | | 47.9 | | Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica |
| | 47.91 | Retail sale via mail order houses or via Internet | 4791 | | 47.91 | Trgovina na malo preko pošte ili interneta | 4791
| | 47.99 | Other retail sale not in stores, stalls or markets | 4799 | | 47.99 | Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica | 4799
| | | SECTION H — TRANSPORTATION AND STORAGE | | | | PODRUČJE H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE |
49 | | | Land transport and transport via pipelines | 49 | | | Kopneni prijevoz i cjevovodni transport |
| 49.1 | | Passenger rail transport, interurban | | 49.1 | | Željeznički prijevoz putnika, međugradski |
| | 49.10 | Passenger rail transport, interurban | 4911 | | 49.10 | Željeznički prijevoz putnika, međugradski | 4911
| 49.2 | | Freight rail transport | | 49.2 | | Željeznički prijevoz robe |
| | 49.20 | Freight rail transport | 4912 | | 49.20 | Željeznički prijevoz robe | 4921
| 49.3 | | Other passenger land transport | | 49.3 | | Ostali kopneni prijevoz putnika |
| | 49.31 | Urban and suburban passenger land transport | 4921 | | 49.31 | Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika | 4921
| | 49.32 | Taxi operation | 4922* | | 49.32 | Taksi služba | 4922*
| | 49.39 | Other passenger land transport n.e.c. | 4922* | | 49.39 | Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. | 4922*
| 49.4 | | Freight transport by road and removal services | | 49.4 | | Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja |
| | 49.41 | Freight transport by road | 4923* | | 49.41 | Cestovni prijevoz robe | 4923*
| | 49.42 | Removal services | 4923* | | 49.42 | Usluge preseljenja | 4923*
| 49.5 | | Transport via pipeline | | 49.5 | | Cjevovodni transport |
| | 49.50 | Transport via pipeline | 4930 | | 49.50 | Cjevovodni transport | 4930
50 | | | Water transport | 50 | | | Vodeni prijevoz |
| 50.1 | | Sea and coastal passenger water transport | | 50.1 | | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
| | 50.10 | Sea and coastal passenger water transport | 5011 | | 50.10 | Pomorski i obalni prijevoz putnika | 5011
| 50.2 | | Sea and coastal freight water transport | | 50.2 | | Pomorski i obalni prijevoz robe |
| | 50.20 | Sea and coastal freight water transport | 5012 | | 50.20 | Pomorski i obalni prijevoz robe | 5012
| 50.3 | | Inland passenger water transport | | 50.3 | | Prijevoz putnika unutarnjim vodenim putovima |
| | 50.30 | Inland passenger water transport | 5021 | | 50.30 | Prijevoz putnika unutarnjim vodenim putovima | 5021
| 50.4 | | Inland freight water transport | | 50.4 | | Prijevoz robe unutarnjim vodenim putovima |
| | 50.40 | Inland freight water transport | 5022 | | 50.40 | Prijevoz robe unutarnjim vodenim putovima | 5022
51 | | | Air transport | 51 | | | Zračni prijevoz |
| 51.1 | | Passenger air transport | | 51.1 | | Zračni prijevoz putnika |
| | 51.10 | Passenger air transport | 5110 | | 51.10 | Zračni prijevoz putnika | 5110
| 51.2 | | Freight air transport and space transport | | 51.2 | | Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz |
| | 51.21 | Freight air transport | 5120* | | 51.21 | Zračni prijevoz robe | 5120*
| | 51.22 | Space transport | 5120* | | 51.22 | Svemirski prijevoz | 5120*
52 | | | Warehousing and support activities for transportation | 52 | | | Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu |
| 52.1 | | Warehousing and storage | | 52.1 | | Skladištenje robe |
| | 52.10 | Warehousing and storage | 5210 | | 52.10 | Skladištenje robe | 5210
| 52.2 | | Support activities for transportation | | 52.2 | | Prateće djelatnosti u prijevozu |
| | 52.21 | Service activities incidental to land transportation | 5221 | | 52.21 | Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom | 5221
| | 52.22 | Service activities incidental to water transportation | 5222 | | 52.22 | Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom | 5222
| | 52.23 | Service activities incidental to air transportation | 5223 | | 52.23 | Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom | 5223
| | 52.24 | Cargo handling | 5224 | | 52.24 | Prekrcaj tereta | 5224
| | 52.29 | Other transportation support activities | 5229 | | 52.29 | Ostale prateće djelatnosti u prijevozu | 5229
53 | | | Postal and courier activities | 53 | | | Poštanske i kurirske djelatnosti |
| 53.1 | | Postal activities under universal service obligation | | 53.1 | | Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga |
| | 53.10 | Postal activities under universal service obligation | 5310 | | 53.10 | Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga | 5310
| 53.2 | | Other postal and courier activities | | 53.2 | | Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga |
| | 53.20 | Other postal and courier activities | 5320 | | 53.20 | Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga | 5320
| | | SECTION I — ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | | | | PODRUČJE I – DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE |
55 | | | Accommodation | 55 | | | Smještaj |
| 55.1 | | Hotels and similar accommodation | | 55.1 | | Hoteli i sličan smještaj |
| | 55.10 | Hotels and similar accommodation | 5510* | | 55.10 | Hoteli i sličan smještaj | 5510*
| 55.2 | | Holiday and other short-stay accommodation | | 55.2 | | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
| | 55.20 | Holiday and other short-stay accommodation | 5510* | | 55.20 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | 5510*
| 55.3 | | Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks | | 55.3 | | Kampovi i prostori za kampiranje |
| | 55.30 | Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks | 5520 | | 55.30 | Kampovi i prostori za kampiranje | 5520
| 55.9 | | Other accommodation | | 55.9 | | Ostali smještaj |
| | 55.90 | Other accommodation | 5590 | | 55.90 | Ostali smještaj | 5590
56 | | | Food and beverage service activities | 56 | | | Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića |
| 56.1 | | Restaurants and mobile food service activities | | 56.1 | | Djelatnost restorana te dostave hrane |
| | 56.10 | Restaurants and mobile food service activities | 5610 | | 56.10 | Djelatnost restorana te dostave hrane | 5610
| 56.2 | | Event catering and other food service activities | | 56.2 | | Usluge keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja |
| | 56.21 | Event catering activities | 5621 | | 56.21 | Djelatnosti keteringa | 5621
| | 56.29 | Other food service activities | 5629 | | 56.29 | Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane | 5629
| 56.3 | | Beverage serving activities | | 56.3 | | Djelatnost pripreme i usluživanja pića |
| | 56.30 | Beverage serving activities | 5630 | | 56.30 | Djelatnost pripreme i usluživanja pića | 5630
| | | SECTION J — INFORMATION AND COMMUNICATION | | | | PODRUČJE J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE |
58 | | | Publishing activities | 58 | | | Izdavačke djelatnosti |
| 58.1 | | Publishing of books, periodicals and other publishing activities | | 58.1 | | Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti |
| | 58.11 | Book publishing | 5811 | | 58.11 | Izdavanje knjiga | 5811
| | 58.12 | Publishing of directories and mailing lists | 5812 | | 58.12 | Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa | 5812
| | 58.13 | Publishing of newspapers | 5813* | | 58.13 | Izdavanje novina | 5813*
| | 58.14 | Publishing of journals and periodicals | 5813* | | 58.14 | Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija | 5813*
| | 58.19 | Other publishing activities | 5819 | | 58.19 | Ostala izdavačka djelatnost | 5819
| 58.2 | | Software publishing | | 58.2 | | Izdavanje softvera |
| | 58.21 | Publishing of computer games | 5820* | | 58.21 | Izdavanje računalnih igara | 5820*
| | 58.29 | Other software publishing | 5820* | | 58.29 | Izdavanje ostalog softvera | 5820*
59 | | | Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities | 59 | | | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa |
| 59.1 | | Motion picture, video and television programme activities | | 59.1 | | Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa |
| | 59.11 | Motion picture, video and television programme production activities | 5911 | | 59.11 | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa | 5911
| | 59.12 | Motion picture, video and television programme post-production activities | 5912 | | 59.12 | Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa | 5912
| | 59.13 | Motion picture, video and television programme distribution activities | 5913 | | 59.13 | Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa | 5913
| | 59.14 | Motion picture projection activities | 5914 | | 59.14 | Djelatnosti prikazivanja filmova | 5914
| 59.2 | | Sound recording and music publishing activities | | 59.2 | | Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa |
| | 59.20 | Sound recording and music publishing activities | 5920 | | 59.20 | Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa | 5920
60 | | | Programming and broadcasting activities | 60 | | | Emitiranje programa |
| 60.1 | | Radio broadcasting | | 60.1 | | Emitiranje radijskog programa |
| | 60.10 | Radio broadcasting | 6010 | | 60.10 | Emitiranje radijskog programa | 6010
| 60.2 | | Television programming and broadcasting activities | | 60.2 | | Emitiranje televizijskog programa |
| | 60.20 | Television programming and broadcasting activities | 6020 | | 60.20 | Emitiranje televizijskog programa | 6020
61 | | | Telecommunications | 61 | | | Telekomunikacije |
| 61.1 | | Wired telecommunications activities | | 61.1 | | Djelatnosti žičane telekomunikacije |
| | 61.10 | Wired telecommunications activities | 6110 | | 61.10 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 6110
| 61.2 | | Wireless telecommunications activities | | 61.2 | | Djelatnosti bežične telekomunikacije |
| | 61.20 | Wireless telecommunications activities | 6120 | | 61.20 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 6120
| 61.3 | | Satellite telecommunications activities | | 61.3 | | Djelatnosti satelitske telekomunikacije |
| | 61.30 | Satellite telecommunications activities | 6130 | | 61.30 | Djelatnosti satelitske telekomunikacije | 6130
| 61.9 | | Other telecommunications activities | | 61.9 | | Ostale telekomunikacijske djelatnosti |
| | 61.90 | Other telecommunications activities | 6190 | | 61.90 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti | 6190
62 | | | Computer programming, consultancy and related activities | 62 | | | Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima |
| 62.0 | | Computer programming, consultancy and related activities | | 62.0 | | Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima |
| | 62.01 | Computer programming activities | 6201 | | 62.01 | Računalno programiranje | 6201
| | 62.02 | Computer consultancy activities | 6202* | | 62.02 | Savjetovanje u vezi s računalima | 6202*
| | 62.03 | Computer facilities management activities | 6202* | | 62.03 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 6202*
| | 62.09 | Other information technology and computer service activities | 6209 | | 62.09 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 6209
63 | | | Information service activities | 63 | | | Informacijske uslužne djelatnosti |
| 63.1 | | Data processing, hosting and related activities; web portals | | 63.1 | | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali |
| | 63.11 | Data processing, hosting and related activities | 6311 | | 63.11 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 6311
| | 63.12 | Web portals | 6312 | | 63.12 | Internetski portali | 6312
| 63.9 | | Other information service activities | | 63.9 | | Ostale informacijske uslužne djelatnosti |
| | 63.91 | News agency activities | 6391 | | 63.91 | Djelatnosti novinskih agencija | 6391
| | 63.99 | Other information service activities n.e.c. | 6399 | | 63.99 | Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n. | 6399
| | | SECTION K — FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | | | | PODRUČJE K – FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA |
64 | | | Financial service activities, except insurance and pension funding | 64 | | | Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| 64.1 | | Monetary intermediation | | 64.1 | | Novčarsko posredovanje |
| | 64.11 | Central banking | 6411 | | 64.11 | Središnje bankarstvo | 6411
| | 64.19 | Other monetary intermediation | 6419 | | 64.19 | Ostalo novčarsko posredovanje | 6419
| 64.2 | | Activities of holding companies | | 64.2 | | Djelatnosti holding-društava |
| | 64.20 | Activities of holding companies | 6420 | | 64.20 | Djelatnosti holding-društava | 6420
| 64.3 | | Trusts, funds and similar financial entities | | 64.3 | | Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti |
| | 64.30 | Trusts, funds and similar financial entities | 6430 | | 64.30 | Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti |
| 64.9 | | Other financial service activities, except insurance and pension funding | | 64.9 | | Ostale uslužne djelatnosti osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| | 64.91 | Financial leasing | 6491 | | 64.91 | Financijski leasing | 6491
| | 64.92 | Other credit granting | 6492 | | 64.92 | Ostalo kreditno posredovanje | 6492
| | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | 6499 | | 64.99 | Ostale financijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i mirovinskih fondova, d.n. | 6499
65 | | | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | 65 | | | Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja |
| 65.1 | | Insurance | | 65.1 | | Osiguranje |
| | 65.11 | Life insurance | 6511 | | 65.11 | Životno osiguranje | 6511
| | 65.12 | Non-life insurance | 6512 | | 65.12 | Ostalo osiguranje | 6512
| 65.2 | | Reinsurance | | 65.2 | | Reosiguranje |
| | 65.20 | Reinsurance | 6520 | | 65.20 | Reosiguranje | 6520
| 65.3 | | Pension funding | | 65.3 | | Mirovinski fondovi |
| | 65.30 | Pension funding | 6530 | | 65.30 | Mirovinski fondovi | 6530
66 | | | Activities auxiliary to financial services and insurance activities | 66 | | | Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja |
| 66.1 | | Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | | 66.1 | | Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| | 66.11 | Administration of financial markets | 6611 | | 66.11 | Poslovanje financijskih tržišta | 6611
| | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | 6612 | | 66.12 | Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima | 6612
| | 66.19 | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | 6619 | | 66.19 | Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova | 6619
| 66.2 | | Activities auxiliary to insurance and pension funding | | 66.2 | | Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima |
| | 66.21 | Risk and damage evaluation | 6621 | | 66.21 | Procjena rizika i štete | 6621
| | 66.22 | Activities of insurance agents and brokers | 6622 | | 66.22 | Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja | 6622
| | 66.29 | Other activities auxiliary to insurance and pension funding | 6629 | | 66.29 | Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima | 6629
| 66.3 | | Fund management activities | | 66.3 | | Djelatnosti upravljanja fondovima |
| | 66.30 | Fund management activities | 6630 | | 66.30 | Djelatnosti upravljanja fondovima | 6630
| | | SECTION L — REAL ESTATE ACTIVITIES | | | | PODRUČJE L – POSLOVANJE NEKRETNINAMA |
68 | | | Real estate activities | 68 | | | Poslovanje nekretninama |
| 68.1 | | Buying and selling of own real estate | | 68.1 | | Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina |
| | 68.10 | Buying and selling of own real estate | 6810* | | 68.10 | Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina | 6810*
| 68.2 | | Renting and operating of own or leased real estate | | 68.2 | | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) |
| | 68.20 | Renting and operating of own or leased real estate | 6810* | | 68.20 | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) | 6810*
| 68.3 | | Real estate activities on a fee or contract basis | | 68.3 | | Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na temelju ugovora |
| | 68.31 | Real estate agencies | 6820* | | 68.31 | Agencije za poslovanje nekretninama | 6820*
| | 68.32 | Management of real estate on a fee or contract basis | 6820* | | 68.32 | Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na temelju ugovora | 6820*
| | | SECTION M — PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | | | | PODRUČJE M – STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI |
69 | | | Legal and accounting activities | 69 | | | Pravne i računovodstvene djelatnosti |
| 69.1 | | Legal activities | | 69.1 | | Pravne djelatnosti |
| | 69.10 | Legal activities | 6910 | | 69.10 | Pravne djelatnosti | 6910
| 69.2 | | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | | 69.2 | | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje |
| | 69.20 | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 6920 | | 69.20 | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje | 6920
70 | | | Activities of head offices; management consultancy activities | 70 | | | Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem |
| 70.1 | | Activities of head offices | | 70.1 | | Upravljačke djelatnosti |
| | 70.10 | Activities of head offices | 7010 | | 70.10 | Upravljačke djelatnosti | 7010
| 70.2 | | Management consultancy activities | | 70.2 | | Savjetovanje u vezi s upravljanjem |
| | 70.21 | Public relations and communication activities | 7020* | | 70.21 | Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja | 7020*
| | 70.22 | Business and other management consultancy activities | 7020* | | 70.22 | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 7020*
71 | | | Architectural and engineering activities; technical testing and analysis | 71 | | | Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza |
| 71.1 | | Architectural and engineering activities and related technical consultancy | | 71.1 | | Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje |
| | 71.11 | Architectural activities | 7110* | | 71.11 | Arhitektonske djelatnosti | 7110*
| | 71.12 | Engineering activities and related technical consultancy | 7110* | | 71.12 | Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje | 7110*
| 71.2 | | Technical testing and analysis | | 71.2 | | Tehničko ispitivanje i analiza |
| | 71.20 | Technical testing and analysis | 7120 | | 71.20 | Tehničko ispitivanje i analiza | 7120
72 | | | Scientific research and development | 72 | | | Znanstveno istraživanje i razvoj |
| 72.1 | | Research and experimental development on natural sciences and engineering | | 72.1 | | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima |
| | 72.11 | Research and experimental development on biotechnology | 7210* | | 72.11 | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji | 7210*
| | 72.19 | Other research and experimental development on natural sciences and engineering | 7210* | | 72.19 | Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima | 7210*
| 72.2 | | Research and experimental development on social sciences and humanities | | 72.2 | | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima |
| | 72.20 | Research and experimental development on social sciences and humanities | 7220 | | 72.20 | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima | 7220
73 | | | Advertising and market research | 73 | | | Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta |
| 73.1 | | Advertising | | 73.1 | | Promidžba (reklama i propaganda) |
| | 73.11 | Advertising agencies | 7310* | | 73.11 | Agencije za promidžbu | 7310*
| | 73.12 | Media representation | 7310* | | 73.12 | Oglašavanje preko medija | 7310*
| 73.2 | | Market research and public opinion polling | | 73.2 | | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja |
| | 73.20 | Market research and public opinion polling | 7320 | | 73.20 | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja | 7320
74 | | | Other professional, scientific and technical activities | 74 | | | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti |
| 74.1 | | Specialised design activities | | 74.1 | | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti |
| | 74.10 | Specialised design activities | 7410 | | 74.10 | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti | 7410
| 74.2 | | Photographic activities | | 74.2 | | Fotografske djelatnosti |
| | 74.20 | Photographic activities | 7420 | | 74.20 | Fotografske djelatnosti | 7420
| 74.3 | | Translation and interpretation activities | | 74.3 | | Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača |
| | 74.30 | Translation and interpretation activities | 7490* | | 74.30 | Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača | 7490*
| 74.9 | | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | | 74.9 | | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. |
| | 74.90 | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | 7490* | | 74.90 | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. | 7490*
75 | | | Veterinary activities | 75 | | | Veterinarske djelatnosti |
| 75.0 | | Veterinary activities | | 75.0 | | Veterinarske djelatnosti |
| | 75.00 | Veterinary activities | 7500 | | 75.00 | Veterinarske djelatnosti | 7500
| | | SECTION N — ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | | | | PODRUČJE N – ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI |
77 | | | Rental and leasing activities | 77 | | | Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) |
| 77.1 | | Renting and leasing of motor vehicles | | 77.1 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila |
| | 77.11 | Renting and leasing of cars and light motor vehicles | 7710* | | 77.11 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije | 7710*
| | 77.12 | Renting and leasing of trucks | 7710* | | 77.12 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona | 7710*
| 77.2 | | Renting and leasing of personal and household goods | | 77.2 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| | 77.21 | Renting and leasing of recreational and sports goods | 7721 | | 77.21 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport | 7721
| | 77.22 | Renting of video tapes and disks | 7722 | | 77.22 | Iznajmljivanje videokaseta i diskova | 7722
| | 77.29 | Renting and leasing of other personal and household goods | 7729 | | 77.29 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n. | 7729
| 77.3 | | Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods | | 77.3 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara |
| | 77.31 | Renting and leasing of agricultural machinery and equipment | 7730* | | 77.31 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme | 7730*
| | 77.32 | Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | 7730* | | 77.32 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo | 7730*
| | 77.33 | Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) | 7730* | | 77.33 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala) | 7730*
| | 77.34 | Renting and leasing of water transport equipment | 7730* | | 77.34 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | 7730*
| | 77.35 | Renting and leasing of air transport equipment | 7730* | | 77.35 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava | 7730*
| | 77.39 | Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 7730* | | 77.39 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. | 7730*
| 77.4 | | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | | 77.4 | | Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima |
| | 77.40 | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | 7740 | | 77.40 | Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima | 7740
78 | | | Employment activities | 78 | | | Djelatnosti zapošljavanja |
| 78.1 | | Activities of employment placement agencies | | 78.1 | | Djelatnosti agencija za zapošljavanje |
| | 78.10 | Activities of employment placement agencies | 7810 | | 78.10 | Djelatnosti agencija za zapošljavanje | 7810
| 78.2 | | Temporary employment agency activities | | 78.2 | | Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| | 78.20 | Temporary employment agency activities | 7820 | | 78.20 | Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje | 7820
| 78.3 | | Other human resources provision | | 78.3 | | Ostalo ustupanje ljudskih resursa |
| | 78.30 | Other human resources provision | 7830 | | 78.30 | Ostalo ustupanje ljudskih resursa |
79 | | | Travel agency, tour operator reservation service and related activities | 79 | | | Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima |
| 79.1 | | Travel agency and tour operator activities | | 79.1 | | Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) |
| | 79.11 | Travel agency activities | 7911 | | 79.11 | Djelatnosti putničkih agencija | 7911
| | 79.12 | Tour operator activities | 7912 | | 79.12 | Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) | 7912
| 79.9 | | Other reservation service and related activities | | 79.9 | | Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima |
| | 79.90 | Other reservation service and related activities | 7990 | | 79.90 | Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima | 7990
80 | | | Security and investigation activities | 80 | | | Zaštitne i istražne djelatnosti |
| 80.1 | | Private security activities | | 80.1 | | Djelatnosti privatne zaštite |
| | 80.10 | Private security activities | 8010 | | 80.10 | Djelatnosti privatne zaštite | 8010
| 80.2 | | Security systems service activities | | 80.2 | | Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava |
| | 80.20 | Security systems service activities | 8020 | | 80.20 | Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava | 8020
| 80.3 | | Investigation activities | | 80.3 | | Istražne djelatnosti |
| | 80.30 | Investigation activities | 8030 | | 80.30 | Istražne djelatnosti | 8030
81 | | | Services to buildings and landscape activities | 81 | | | Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
| 81.1 | | Combined facilities support activities | | 81.1 | | Upravljanje zgradama |
| | 81.10 | Combined facilities support activities | 8110 | | 81.10 | Upravljanje zgradama | 8110
| 81.2 | | Cleaning activities | | 81.2 | | Djelatnosti čišćenja |
| | 81.21 | General cleaning of buildings | 8121 | | 81.21 | Osnovno čišćenje zgrada | 8121
| | 81.22 | Other building and industrial cleaning activities | 8129* | | 81.22 | Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | 8129*
| | 81.29 | Other cleaning activities | 8129* | | 81.29 | Ostale djelatnosti čišćenja | 8129*
| 81.3 | | Landscape service activities | | 81.3 | | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
| | 81.30 | Landscape service activities | 8130 | | 81.30 | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
82 | | | Office administrative, office support and other business support activities | 82 | | | Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti |
| 82.1 | | Office administrative and support activities | | 82.1 | | Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti |
| | 82.11 | Combined office administrative service activities | 8211 | | 82.11 | Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti | 8211
| | 82.19 | Photocopying, document preparation and other specialised office support activities | 8219 | | 82.19 | Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti | 8219
| 82.2 | | Activities of call centres | | 82.2 | | Djelatnosti pozivnih centara |
| | 82.20 | Activities of call centres | 8220 | | 82.20 | Djelatnosti pozivnih centara | 8220
| 82.3 | | Organisation of conventions and trade shows | | 82.3 | | Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova |
| | 82.30 | Organisation of conventions and trade shows | 8230 | | 82.30 | Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova | 8230
| 82.9 | | Business support service activities n.e.c. | | 82.9 | | Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. |
| | 82.91 | Activities of collection agencies and credit bureaus | 8291 | | 82.91 | Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda | 8291
| | 82.92 | Packaging activities | 8292 | | 82.92 | Djelatnosti pakiranja | 8292
| | 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | 8299 | | 82.99 | Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. | 8299
| | | SECTION O — PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY | | | | PODRUČJE O – JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE |
84 | | | Public administration and defence; compulsory social security | 84 | | | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje |
| 84.1 | | Administration of the State and the economic and social policy of the community | | 84.1 | | Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice |
| | 84.11 | General public administration activities | 8411 | | 84.11 | Opće djelatnosti javne uprave | 8411
| | 84.12 | Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security | 8412 | | 84.12 | Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznog socijalnog osiguranja | 8412
| | 84.13 | Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses | 8413 | | 84.13 | Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu | 8413
| 84.2 | | Provision of services to the community as a whole | | 84.2 | | Pružanje usluga zajednici kao cjelini |
| | 84.21 | Foreign affairs | 8421 | | 84.21 | Vanjski poslovi | 8421
| | 84.22 | Defence activities | 8422 | | 84.22 | Poslovi obrane | 8422
| | 84.23 | Justice and judicial activities | 8423* | | 84.23 | Sudske i pravosudne djelatnosti | 8423*
| | 84.24 | Public order and safety activities | 8423* | | 84.24 | Poslovi javnog reda i sigurnosti | 8423*
| | 84.25 | Fire service activities | 8423* | | 84.25 | Djelatnosti vatrogasne službe | 8423*
| 84.3 | | Compulsory social security activities | | 84.3 | | Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja |
| | 84.30 | Compulsory social security activities | 8430 | | 84.30 | Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja | 8430
| | | SECTION P — EDUCATION | | | | PODRUČJE P – OBRAZOVANJE |
85 | | | Education | 85 | | | Obrazovanje |
| 85.1 | | Pre-primary education | | 85.1 | | Predškolsko obrazovanje |
| | 85.10 | Pre-primary education | 8510* | | 85.10 | Predškolsko obrazovanje | 8510*
| 85.2 | | Primary education | | 85.2 | | Osnovno obrazovanje |
| | 85.20 | Primary education | 8510* | | 85.20 | Osnovno obrazovanje | 8510*
| 85.3 | | Secondary education | | 85.3 | | Srednje obrazovanje |
| | 85.31 | General secondary education | 8521 | | 85.31 | Opće srednje obrazovanje | 8521
| | 85.32 | Technical and vocational secondary education | 8522 | | 85.32 | Tehničko i strukovno srednje obrazovanje | 8522
| 85.4 | | Higher education | | 85.4 | | Visoko obrazovanje |
| | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | 8530* | | 85.41 | Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko | 8530*
| | 85.42 | Tertiary education | 8530* | | 85.42 | Visoko obrazovanje | 8530*
| 85.5 | | Other education | | 85.5 | | Ostalo obrazovanje i poučavanje |
| | 85.51 | Sports and recreation education | 8541 | | 85.51 | Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije | 8541
| | 85.52 | Cultural education | 8542 | | 85.52 | Obrazovanje i poučavanje u području kulture | 8542
| | 85.53 | Driving school activities | 8549* | | 85.53 | Djelatnosti vozačkih škola | 8549*
| | 85.59 | Other education n.e.c. | 8549* | | 85.59 | Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. | 8549*
| 85.6 | | Educational support activities | | 85.6 | | Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju |
| | 85.60 | Educational support activities | 8550 | | 85.60 | Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju | 8550
| | | SECTION Q — HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | | | | PODRUČJE Q – DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI |
86 | | | Human health activities | 86 | | | Djelatnosti zdravstvene zaštite |
| 86.1 | | Hospital activities | | 86.1 | | Djelatnosti bolnica |
| | 86.10 | Hospital activities | 8610 | | 86.10 | Djelatnosti bolnica | 8610
| 86.2 | | Medical and dental practice activities | | 86.2 | | Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse |
| | 86.21 | General medical practice activities | 8620* | | 86.21 | Djelatnosti opće medicinske prakse | 8620*
| | 86.22 | Specialist medical practice activities | 8620* | | 86.22 | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | 8620*
| | 86.23 | Dental practice activities | 8620* | | 86.23 | Djelatnosti stomatološke prakse | 8620*
| 86.9 | | Other human health activities | | 86.9 | | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite |
| | 86.90 | Other human health activities | 8690 | | 86.90 | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite | 8690
87 | | | Residential care activities | 87 | | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem |
| 87.1 | | Residential nursing care activities | | 87.1 | | Djelatnosti ustanova za njegu |
| | 87.10 | Residential nursing care activities | 8710 | | 87.10 | Djelatnosti ustanova za njegu | 8710
| 87.2 | | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | | 87.2 | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s poteškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima |
| | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | 8720 | | 87.20 | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s poteškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima | 8720
| 87.3 | | Residential care activities for the elderly and disabled | | 87.3 | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | 8730 | | 87.30 | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom | 8730
| 87.9 | | Other residential care activities | | 87.9 | | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem |
| | 87.90 | Other residential care activities | 8790 | | 87.90 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem | 8790
88 | | | Social work activities without accommodation | 88 | | | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja |
| 88.1 | | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | | 88.1 | | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | 8810 | | 88.10 | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom | 8810
| 88.9 | | Other social work activities without accommodation | | 88.9 | | Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja |
| | 88.91 | Child day-care activities | 8890* | | 88.91 | Djelatnosti dnevne skrbi o djeci | 8890*
| | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | 8890* | | 88.99 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. | 8890*
| | | SECTION R — ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | | | | PODRUČJE R – UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA |
90 | | | Creative, arts and entertainment activities | 90 | | | Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti |
| 90.0 | | Creative, arts and entertainment activities | | 90.0 | | Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti |
| | 90.01 | Performing arts | 9000* | | 90.01 | Izvođačka umjetnost | 9000*
| | 90.02 | Support activities to performing arts | 9000* | | 90.02 | Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti | 9000*
| | 90.03 | Artistic creation | 9000* | | 90.03 | Umjetničko stvaralaštvo | 9000*
| | 90.04 | Operation of arts facilities | 9000* | | 90.04 | Rad umjetničkih objekata | 9000*
91 | | | Libraries, archives, museums and other cultural activities | 91 | | | Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti |
| 91.0 | | Libraries, archives, museums and other cultural activities | | 91.0 | | Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti |
| | 91.01 | Library and archives activities | 9101 | | 91.01 | Djelatnosti knjižnica i arhiva | 9101
| | 91.02 | Museums activities | 9102* | | 91.02 | Djelatnosti muzeja | 9102*
| | 91.03 | Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions | 9102* | | 91.03 | Rad povijesnih znamenitosti i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje | 9102*
| | 91.04 | Botanical and zoological gardens and nature reserves activities | 9103 | | 91.04 | Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata | 9103
92 | | | Gambling and betting activities | 92 | | | Djelatnosti kockanja i klađenja |
| 92.0 | | Gambling and betting activities | | 92.0 | | Djelatnosti kockanja i klađenja |
| | 92.00 | Gambling and betting activities | 9200 | | 92.00 | Djelatnosti kockanja i klađenja | 9200
93 | | | Sports activities and amusement and recreation activities | 93 | | | Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| 93.1 | | Sports activities | | 93.1 | | Sportske djelatnosti |
| | 93.11 | Operation of sports facilities | 9311* | | 93.11 | Rad sportskih objekata | 9311*
| | 93.12 | Activities of sport clubs | 9312 | | 93.12 | Djelatnosti sportskih klubova | 9312
| | 93.13 | Fitness facilities | 9311* | | 93.13 | Fitnes centri | 9311*
| | 93.19 | Other sports activities | 9319 | | 93.19 | Ostale sportske djelatnosti | 9319
| 93.2 | | Amusement and recreation activities | | 93.2 | | Zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | 9321 | | 93.21 | Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova | 9321
| | 93.29 | Other amusement and recreation activities | 9329 | | 93.29 | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti | 9329
| | | SECTION S — OTHER SERVICE ACTIVITIES | | | | PODRUČJE S – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI |
94 | | | Activities of membership organisations | 94 | | | Djelatnosti članskih organizacija |
| 94.1 | | Activities of business, employers and professional membership organisations | | 94.1 | | Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija |
| | 94.11 | Activities of business and employers membership organisations | 9411 | | 94.11 | Djelatnosti poslovnih organizacija i članskih organizacija poslodavaca | 9411
| | 94.12 | Activities of professional membership organisations | 9412 | | 94.12 | Djelatnosti strukovnih članskih organizacija | 9412
| 94.2 | | Activities of trade unions | | 94.2 | | Djelatnosti sindikata |
| | 94.20 | Activities of trade unions | 9420 | | 94.20 | Djelatnosti sindikata | 9420
| 94.9 | | Activities of other membership organisations | | 94.9 | | Djelatnosti ostalih članskih organizacija |
| | 94.91 | Activities of religious organisations | 9491 | | 94.91 | Djelatnosti vjerskih organizacija | 9491
| | 94.92 | Activities of political organisations | 9492 | | 94.92 | Djelatnosti političkih organizacija | 9492
| | 94.99 | Activities of other membership organisations n.e.c. | 9499 | | 94.99 | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | 9499
95 | | | Repair of computers and personal and household goods | 95 | | | Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 95.1 | | Repair of computers and communication equipment | | 95.1 | | Popravak računala i komunikacijske opreme |
| | 95.11 | Repair of computers and peripheral equipment | 9511 | | 95.11 | Popravak računala i periferne opreme | 9511
| | 95.12 | Repair of communication equipment | 9512 | | 95.12 | Popravak komunikacijske opreme | 9512
| 95.2 | | Repair of personal and household goods | | 95.2 | | Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| | 95.21 | Repair of consumer electronics | 9521 | | 95.21 | Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju | 9521
| | 95.22 | Repair of household appliances and home and garden equipment | 9522 | | 95.22 | Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt | 9522
| | 95.23 | Repair of footwear and leather goods | 9523 | | 95.23 | Popravak obuće i proizvoda od kože | 9523
| | 95.24 | Repair of furniture and home furnishings | 9524 | | 95.24 | Popravak namještaja i pokućstva | 9524
| | 95.25 | Repair of watches, clocks and jewellery | 9529* | | 95.25 | Popravak satova i nakita | 9529*
| | 95.29 | Repair of other personal and household goods | 9529* | | 95.29 | Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo | 9529*
96 | | | Other personal service activities | 96 | | | Ostale osobne uslužne djelatnosti |
| 96.0 | | Other personal service activities | | 96.0 | | Ostale osobne uslužne djelatnosti |
| | 96.01 | Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products | 9601 | | 96.01 | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda | 9601
| | 96.02 | Hairdressing and other beauty treatment | 9602 | | 96.02 | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje | 9602
| | 96.03 | Funeral and related activities | 9603 | | 96.03 | Pogrebne i srodne djelatnosti | 9603
| | 96.04 | Physical well-being activities | 9609* | | 96.04 | Djelatnosti za njegu i održavanje tijela | 9609*
| | 96.09 | Other personal service activities n.e.c. | 9609* | | 96.09 | Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n. | 9609*
| | | SECTION T — ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | | | | PODRUČJE T – DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE |
97 | | | Activities of households as employers of domestic personnel | 97 | | | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu |
| 97.0 | | Activities of households as employers of domestic personnel | | 97.0 | | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu |
| | 97.00 | Activities of households as employers of domestic personnel | 9700 | | 97.00 | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu | 9700
98 | | | Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use | 98 | | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe |
| 98.1 | | Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use | | 98.1 | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe |
| | 98.10 | Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use | 9810 | | 98.10 | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe | 9810
| 98.2 | | Undifferentiated service-producing activities of private households for own use | | 98.2 | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe |
| | 98.20 | Undifferentiated service-producing activities of private households for own use | 9820 | | 98.20 | Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | 9820
| | | SECTION U — ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES | | | | PODRUČJE U – DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA |
99 | | | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 99 | | | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |
| 99.0 | | Activities of extraterritorial organisations and bodies | | 99.0 | | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |
| | 99.00 | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 9900 | | 99.00 | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 9900
Sharing is Caring:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to the Expat in Croatia Newsletter and get a FREE GUIDE to the 9 Tips for Battling Croatia's Bureaucracy.