Business Trade Categories in English and Croatian

If you plan to open a business, whether it be an obrt, j.d.o.o or d.o.o., you will need to define which type(s) of business you plan to conduct. Below is a full list of all available trades in both English and Croatian for which you can register your business.

| | | SECTION A — AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING || | | PODRUČJE A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO |
01 | | | Crop and animal production, hunting and related service activities |01 | | | Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima |
| 01.1 | | Growing of non-perennial crops || 01.1 | | Uzgoj jednogodišnjih usjeva |
| | 01.11 | Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds | 0111| | 01.11 | Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja | 0111
| | 01.12 | Growing of rice | 0112| | 01.12 | Uzgoj riže | 0112
| | 01.13 | Growing of vegetables and melons, roots and tubers | 0113| | 01.13 | Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća | 0113
| | 01.14 | Growing of sugar cane | 0114| | 01.14 | Uzgoj šećerne trske | 0114
| | 01.15 | Growing of tobacco | 0115| | 01.15 | Uzgoj duhana | 0115
| | 01.16 | Growing of fibre crops | 0116| | 01.16 | Uzgoj predivog bilja | 0116
| | 01.19 | Growing of other non-perennial crops | 0119| | 01.19 | Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva | 0119
| 01.2 | | Growing of perennial crops || 01.2 | | Uzgoj višegodišnjih usjeva |
| | 01.21 | Growing of grapes | 0121| 01.21 | Uzgoj grožđa | 01.21
| | 01.22 | Growing of tropical and subtropical fruits | 0122| 01.22 | Uzgoj tropskog i suptropskog voća | 0122
| | 01.23 | Growing of citrus fruits | 0123| 01.23 | Uzgoj agruma | 0123
| | 01.24 | Growing of pome fruits and stone fruits | 0124| 01.24 | Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća | 0124
| | 01.25 | Growing of other tree and bush fruits and nuts | 0125| 01.25 | Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća | 0125
| | 01.26 | Growing of oleaginous fruits | 0126| 01.26 | Uzgoj uljanih plodova | 0126
| | 01.27 | Growing of beverage crops | 0127| 01.27 | Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka | 0127
| | 01.28 | Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops | 0128| 01.28 | Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja | 0128
| | 01.29 | Growing of other perennial crops | 0129| 01.29 | Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva | 0129
| 01.3 | | Plant propagation || 01.3 | | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja |
| | 01.30 | Plant propagation | 0130| | 01.30 | Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja | 0130
| 01.4 | | Animal production || 01.4 | | Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja |
| | 01.41 | Raising of dairy cattle | 0141*| | 01.41 | Uzgoj muznih krava | 0141*
| | 01.42 | Raising of other cattle and buffaloes | 0141*| | 01.42 | Uzgoj ostalih goveda i bivola | 0141*
| | 01.43 | Raising of horses and other equines | 0142| | 01.43 | Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi | 0142
| | 01.44 | Raising of camels and camelids | 0143| | 01.44 | Uzgoj deva i ljama | 0143
| | 01.45 | Raising of sheep and goats | 0144| | 01.45 | Uzgoj ovaca i koza | 0144
| | 01.46 | Raising of swine/pigs | 0145| | 01.46 | Uzgoj svinja | 0145
| | 01.47 | Raising of poultry | 0146| | 01.47 | Uzgoj peradi | 0146
| | 01.49 | Raising of other animals | 0149| | 01.49 | Uzgoj ostalih životinja | 0149
| 01.5 | | Mixed farming || 01.5 | | Mješovita proizvodnja |
| | 01.50 | Mixed farming | 0150| | 01.50 | Mješovita proizvodnja | 0150
| 01.6 | | Support activities to agriculture and post-harvest crop activities || 01.6 | | Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva |
| | 01.61 | Support activities for crop production | 0161| | 01.61 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva | 0161
| | 01.62 | Support activities for animal production | 0162| | 01.62 | Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja | 0162
| | 01.63 | Post-harvest crop activities | 0163| | 01.63 | Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva | 0163
| | 01.64 | Seed processing for propagation | 0164| | 01.64 | Dorada sjemena (za sjemenski materijal) | 0164
| 01.7 | | Hunting, trapping and related service activities || 01.7 | | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima |
| | 01.70 | Hunting, trapping and related service activities | 0170| | 01.70 | Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima | 0170
02 | | | Forestry and logging |02 | | | Šumarstvo i sječa drva |
| 02.1 | | Silviculture and other forestry activities || 02.1 | | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima |
| | 02.10 | Silviculture and other forestry activities | 0210| | 02.10 | Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njima | 0210
| 02.2 | | Logging || 02.2 | | Sječa drva |
| | 02.20 | Logging | 0220| | 02.20 | Sječa drva | 0220
| 02.3 | | Gathering of wild growing non-wood products || 02.3 | | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata |
| | 02.30 | Gathering of wild growing non-wood products | 0230| | 02.30 | Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata | 0230
| 02.4 | | Support services to forestry || 02.4 | | Pomoćne usluge u šumarstvu |
| | 02.40 | Support services to forestry | 0240| | 02.40 | Pomoćne usluge u šumarstvu | 0240
03 | | | Fishing and aquaculture |03 | | | Ribarstvo |
| 03.1 | | Fishing || 03.1 | | Ribolov |
| | 03.11 | Marine fishing | 0311| | 03.11 | Morski ribolov | 0311
| | 03.12 | Freshwater fishing | 0312| | 03.12 | Slatkovodni ribolov | 0312
| 03.2 | | Aquaculture || 03.2 | | Akvakultura |
| | 03.21 | Marine aquaculture | 0321| | 03.21 | Morska akvakultura | 0321
| | 03.22 | Freshwater aquaculture | 0322| | 03.22 | Slatkovodna akvakultura | 0322
| | | SECTION B — MINING AND QUARRYING || | | PODRUČJE B – RUDARSTVO I VAĐENJE |
05 | | | Mining of coal and lignite |05 | | | Vađenje ugljena i lignita |
| 05.1 | | Mining of hard coal || 05.1 | | Vađenje kamenog ugljena |
| | 05.10 | Mining of hard coal | 0510| | 05.10 | Vađenje kamenog ugljena | 0510
| 05.2 | | Mining of lignite || 05.2 | | Vađenje lignita |
| | 05.20 | Mining of lignite | 0520| | 05.20 | Vađenje lignita | 0520
06 | | | Extraction of crude petroleum and natural gas |06 | | | Vađenje sirove nafte i prirodnog plina |
| 06.1 | | Extraction of crude petroleum || 06.1 | | Vađenje sirove nafte |
| | 06.10 | Extraction of crude petroleum | 0610| | 06.10 | Vađenje sirove nafte | 0520
| 06.2 | | Extraction of natural gas || 06.2 | | Vađenje prirodnog plina |
| | 06.20 | Extraction of natural gas | 0620| | 06.20 | Vađenje prirodnog plina | 0620
07 | | | Mining of metal ores |07 | | | Vađenje metalnih ruda |
| 07.1 | | Mining of iron ores || 07.1 | | Vađenje željeznih ruda |
| | 07.10 | Mining of iron ores | 0710| | 07.10 | Vađenje željeznih ruda | 0710
| 07.2 | | Mining of non-ferrous metal ores || 07.2 | | Vađenje ruda obojenih metala |
| | 07.21 | Mining of uranium and thorium ores | 0721| | 07.21 | Vađenje uranovih i torijevih ruda | 0721
| | 07.29 | Mining of other non-ferrous metal ores | 0729| | 07.29 | Vađenje ostalih ruda obojenih metala | 0729
08 | | | Other mining and quarrying |08 | | | Ostalo rudarstvo i vađenje |
| 08.1 | | Quarrying of stone, sand and clay || 08.1 | | Vađenje kamena, pijeska i gline |
| | 08.11 | Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate | 0810*| | 08.11 | Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca | 0810*
| | 08.12 | Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin | 0810*| | 08.12 | Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina | 0810*
| 08.9 | | Mining and quarrying n.e.c. || 08.9 | | Rudarstvo i vađenje, d. n. |
| | 08.91 | Mining of chemical and fertiliser minerals | 0891| | 08.91 | Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva | 0891
| | 08.92 | Extraction of peat | 0892| | 08.92 | Vađenje treseta | 0892
| | 08.93 | Extraction of salt | 0893| | 08.93 | Vađenje soli | 0893
| | 08.99 | Other mining and quarrying n.e.c. | 0899| | 08.99 | Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n. | 0899
09 | | | Mining support service activities |09 | | | Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu |
| 09.1 | | Support activities for petroleum and natural gas extraction || 09.1 | | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina |
| | 09.10 | Support activities for petroleum and natural gas extraction | 0910| | 09.10 | Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina | 0910
| 09.9 | | Support activities for other mining and quarrying || 09.9 | | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje |
| | 09.90 | Support activities for other mining and quarrying | 0990| | 09.90 | Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje | 0990
| | | SECTION C — MANUFACTURING || | | PODRUČJE C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA |
10 | | | Manufacture of food products |10 | | | Proizvodnja prehrambenih proizvoda |
| 10.1 | | Processing and preserving of meat and production of meat products || 10.1 | | Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda |
| | 10.11 | Processing and preserving of meat | 1010*| | 10.11 | Prerada i konzerviranje mesa | 1010*
| | 10.12 | Processing and preserving of poultry meat | 1010*| | 10.12 | Prerada i konzerviranje mesa peradi | 1010*
| | 10.13 | Production of meat and poultry meat products | 1010*| | 10.13 | Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi | 1010*
| 10.2 | | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs || 10.2 | | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki |
| | 10.20 | Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs | 1020| | 10.20 | Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki | 1020
| 10.3 | | Processing and preserving of fruit and vegetables || 10.3 | | Prerada i konzerviranje voća i povrća |
| | 10.31 | Processing and preserving of potatoes | 1030*| | 10.31 | Prerada i konzerviranje krumpira | 1030*
| | 10.32 | Manufacture of fruit and vegetable juice | 1030*| | 10.32 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 1030*
| | 10.39 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1030*| | 10.39 | Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća | 1030*
| 10.4 | | Manufacture of vegetable and animal oils and fats || 10.4 | | Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti |
| | 10.41 | Manufacture of oils and fats | 1040*| | 10.41 | Proizvodnja ulja i masti | 1040*
| | 10.42 | Manufacture of margarine and similar edible fats | 1040*| | 10.42 | Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti | 1040*
| 10.5 | | Manufacture of dairy products || 10.5 | | Proizvodnja mliječnih proizvoda |
| | 10.51 | Operation of dairies and cheese making | 1050*| | 10.51 | Djelatnosti mljekara i proizvođača sira | 1050*
| | 10.52 | Manufacture of ice cream | 1050*| | 10.52 | Proizvodnja sladoleda | 1050*
| 10.6 | | Manufacture of grain mill products, starches and starch products || 10.6 | | Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda |
| | 10.61 | Manufacture of grain mill products | 1061| | 10.61 | Proizvodnja mlinskih proizvoda | 1061
| | 10.62 | Manufacture of starches and starch products | 1062| | 10.62 | Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda | 1062
| 10.7 | | Manufacture of bakery and farinaceous products || 10.7 | | Proizvodnja pekarskih i brašnastih proizvoda te kolača |
| | 10.71 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | 1071*| | 10.71 | Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača | 1071*
| | 10.72 | Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes | 1071*| | 10.72 | Proizvodnja dvopeka i keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva i sličnih proizvoda te kolača | 1071*
| | 10.73 | Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products | 1074| | 10.73 | Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine | 1074
| 10.8 | | Manufacture of other food products || 10.8 | | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda |
| | 10.81 | Manufacture of sugar | 1072| | 10.81 | Proizvodnja šećera | 1072
| | 10.82 | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 1073| | 10.82 | Proizvodnja kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda | 1073
| | 10.83 | Processing of tea and coffee | 1079*| | 10.83 | Prerada čaja i kave | 1079*
| | 10.84 | Manufacture of condiments and seasonings | 1079*| | 10.84 | Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani | 1079*
| | 10.85 | Manufacture of prepared meals and dishes | 1075| | 10.85 | Proizvodnja gotove hrane i jela | 1075
| | 10.86 | Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food | 1079*| | 10.86 | Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane | 1079*
| | 10.89 | Manufacture of other food products n.e.c. | 1079*| | 10.89 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n. | 1079*
| 10.9 | | Manufacture of prepared animal feeds || 10.9 | | Proizvodnja pripremljene hrane za životinje |
| | 10.91 | Manufacture of prepared feeds for farm animals | 1080*| | 10.91 | Proizvodnja pripremljene stočne hrane | 1080*
| | 10.92 | Manufacture of prepared pet foods | 1080*| | 10.92 | Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce | 1080*
11 | | | Manufacture of beverages |11 | | | Proizvodnja pića |
| 11.0 | | Manufacture of beverages || 11.0 | | Proizvodnja pića |
| | 11.01 | Distilling, rectifying and blending of spirits | 1101| | 11.01 | Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića | 1101
| | 11.02 | Manufacture of wine from grape | 1102*| | 11.02 | Proizvodnja vina od grožđa | 1102*
| | 11.03 | Manufacture of cider and other fruit wines | 1102*| | 11.03 | Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina | 1102*
| | 11.04 | Manufacture of other non-distilled fermented beverages | 1102*| | 11.04 | Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića | 1102*
| | 11.05 | Manufacture of beer | 1103*| | 11.05 | Proizvodnja piva | 1103*
| | 11.06 | Manufacture of malt | 1103*| | 11.06 | Proizvodnja slada | 1103*
| | 11.07 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1104| | 11.07 | Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda | 1104
12 | | | Manufacture of tobacco products |12 | | | Proizvodnja duhanskih proizvoda |
| 12.0 | | Manufacture of tobacco products || 12.0 | | Proizvodnja duhanskih proizvoda |
| | 12.00 | Manufacture of tobacco products | 1200| | 12.00 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | 1200
13 | | | Manufacture of textiles |13 | | | Proizvodnja tekstila |
| 13.1 | | Preparation and spinning of textile fibres || 13.1 | | Priprema i predenje tekstilnih vlakana |
| | 13.10 | Preparation and spinning of textile fibres | 1311| | 13.10 | Priprema i predenje tekstilnih vlakana | 1311
| 13.2 | | Weaving of textiles || 13.2 | | Tkanje tekstila |
| | 13.20 | Weaving of textiles | 1312| | 13.20 | Tkanje tekstila | 1312
| 13.3 | | Finishing of textiles || 13.3 | | Dovršavanje tekstila |
| | 13.30 | Finishing of textiles | 1313| | 13.30 | Dovršavanje tekstila | 1313
| 13.9 | | Manufacture of other textiles || 13.9 | | Proizvodnja ostalog tekstila |
| | 13.91 | Manufacture of knitted and crocheted fabrics | 1391| | 13.91 | Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina | 1391
| | 13.92 | Manufacture of made-up textile articles, except apparel | 1392| | 13.92 | Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće | 1392
| | 13.93 | Manufacture of carpets and rugs | 1393| | 13.93 | Proizvodnja tepiha i sagova | 1393
| | 13.94 | Manufacture of cordage, rope, twine and netting | 1394| | 13.94 | Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža | 1394
| | 13.95 | Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel | 1399*| | 13.95 | Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće | 1399*
| | 13.96 | Manufacture of other technical and industrial textiles | 1399*| | 13.96 | Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila | 1399*
| | 13.99 | Manufacture of other textiles n.e.c. | 1399*| | 13.99 | Proizvodnja ostalog tekstila, d. n. | 1399*
14 | | | Manufacture of wearing apparel |14 | | | Proizvodnja odjeće |
| 14.1 | | Manufacture of wearing apparel, except fur apparel || 14.1 | | Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće |
| | 14.11 | Manufacture of leather clothes | 1410*| | 14.11 | Proizvodnja kožne odjeće | 1410*
| | 14.12 | Manufacture of workwear | 1410*| | 14.12 | Proizvodnja radne odjeće | 1410*
| | 14.13 | Manufacture of other outerwear | 1410*| | 14.13 | Proizvodnja ostale vanjske odjeće | 1410*
| | 14.14 | Manufacture of underwear | 1410*| | 14.14 | Proizvodnja rublja | 1410*
| | 14.19 | Manufacture of other wearing apparel and accessories | 1410*| | 14.19 | Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću | 1410*
| 14.2 | | Manufacture of articles of fur || 14.2 | | Proizvodnja proizvoda od krzna |
| | 14.20 | Manufacture of articles of fur | 1420| | 14.20 | Proizvodnja proizvoda od krzna | 1420
| 14.3 | | Manufacture of knitted and crocheted apparel || 14.3 | | Proizvodnja pletene i kukičane odjeće |
| | 14.31 | Manufacture of knitted and crocheted hosiery | 1430*| | 14.31 | Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa | 1430*
| | 14.39 | Manufacture of other knitted and crocheted apparel | 1430*| | 14.39 | Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće | 1430*
15 | | | Manufacture of leather and related products |15 | | | Proizvodnja kože i srodnih proizvoda |
| 15.1 | | Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur || 15.1 | | Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna |
| | 15.11 | Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur | 1511| | 15.11 | Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna | 1511
| | 15.12 | Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness | 1512| | 15.12 | Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda | 1512
| 15.2 | | Manufacture of footwear || 15.2 | | Proizvodnja obuće |
| | 15.20 | Manufacture of footwear | 1520| | 15.20 | Proizvodnja obuće | 1520
16 | | | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials |16 | | | Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala |
| 16.1 | | Sawmilling and planing of wood || 16.1 | | Piljenje i blanjanje drva |
| | 16.10 | Sawmilling and planing of wood | 1610| | 16.10 | Piljenje i blanjanje drva | 1610
| 16.2 | | Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials || 16.2 | | Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala |
| | 16.21 | Manufacture of veneer sheets and wood-based panels | 1621| | 16.21 | Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva | 1621
| | 16.22 | Manufacture of assembled parquet floors | 1622*| | 16.22 | Proizvodnja sastavljenog parketa | 1622*
| | 16.23 | Manufacture of other builders’ carpentry and joinery | 1622*| | 16.23 | Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata | 1622*
| | 16.24 | Manufacture of wooden containers | 1623| | 16.24 | Proizvodnja ambalaže od drva | 1623
| | 16.29 | Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials | 1629| | 16.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala | 1629
17 | | | Manufacture of paper and paper products |17 | | | Proizvodnja papira i proizvoda od papira |
| 17.1 | | Manufacture of pulp, paper and paperboard || 17.1 | | Proizvodnja celuloze, papira i kartona |
| | 17.11 | Manufacture of pulp | 1701*| | 17.11 | Proizvodnja celuloze | 1701*
| | 17.12 | Manufacture of paper and paperboard | 1701*| | 17.12 | Proizvodnja papira i kartona | 1701*
| 17.2 | | Manufacture of articles of paper and paperboard || 17.2 | | Proizvodnja proizvoda od papira i kartona |
| | 17.21 | Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard | 1702| | 17.21 | Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona | 1702
| | 17.22 | Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites | 1709*| | 17.22 | Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira | 1709*
| | 17.23 | Manufacture of paper stationery | 1709*| | 17.23 | Proizvodnja uredskog materijala od papira | 1709*
| | 17.24 | Manufacture of wallpaper | 1709*| | 17.24 | Proizvodnja zidnih tapeta | 1709*
| | 17.29 | Manufacture of other articles of paper and paperboard | 1709*| | 17.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona | 1709*
18 | | | Printing and reproduction of recorded media |18 | | | Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa |
| 18.1 | | Printing and service activities related to printing || 18.1 | | Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem |
| | 18.11 | Printing of newspapers | 1811*| 18.11 | Tiskanje novina | 1811*
| | 18.12 | Other printing | 1811*| 18.12 | Ostalo tiskanje | 1811*
| | 18.13 | Pre-press and pre-media services | 1812*| 18.13 | Usluge pripreme za tisak i objavljivanje | 1812*
| | 18.14 | Binding and related services | 1812*| 18.14 | Knjigoveške i srodne usluge | 1812*
| 18.2 | | Reproduction of recorded media || 18.2 | | Umnožavanje snimljenih zapisa |
| | 18.20 | Reproduction of recorded media | 1820| | 18.20 | Umnožavanje snimljenih zapisa | 1820
19 | | | Manufacture of coke and refined petroleum products |19 | | | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda |
| 19.1 | | Manufacture of coke oven products || 19.1 | | Proizvodnja proizvoda koksnih peći |
| | 19.10 | Manufacture of coke oven products | 1910| | 19.10 | Proizvodnja proizvoda koksnih peći | 1910
| 19.2 | | Manufacture of refined petroleum products || 19.2 | | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda |
| | 19.20 | Manufacture of refined petroleum products | 1920| | 19.20 | Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda | 1920
20 | | | Manufacture of chemicals and chemical products |20 | | | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda |
| 20.1 | | Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms || 20.1 | | Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima |
| | 20.11 | Manufacture of industrial gases | 2011*| | 20.11 | Proizvodnja industrijskih plinova | 2011*
| | 20.12 | Manufacture of dyes and pigments | 2011*| | 20.12 | Proizvodnja koloranata i pigmenata | 2011*
| | 20.13 | Manufacture of other inorganic basic chemicals | 2011*| | 20.13 | Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija | 2011*
| | 20.14 | Manufacture of other organic basic chemicals | 2011*| | 20.14 | Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija | 2011*
| | 20.15 | Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds | 2012| | 20.15 | Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva | 2012
| | 20.16 | Manufacture of plastics in primary forms | 2013*| | 20.16 | Proizvodnja plastike u primarnim oblicima | 2013*
| | 20.17 | Manufacture of synthetic rubber in primary forms | 2013*| | 20.17 | Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima | 2013*
| 20.2 | | Manufacture of pesticides and other agrochemical products || 20.2 | | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda |
| | 20.20 | Manufacture of pesticides and other agrochemical products | 2021| | 20.20 | Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda | 2021
| 20.3 | | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics || 20.3 | | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova |
| | 20.30 | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | 2022| | 20.30 | Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | 2022
| 20.4 | | Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations || 20.4 | | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata |
| | 20.41 | Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations | 2023*| | 20.41 | Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje | 2023*
| | 20.42 | Manufacture of perfumes and toilet preparations | 2023*| | 20.42 | Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata | 2023*
| 20.5 | | Manufacture of other chemical products || 20.5 | | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda |
| | 20.51 | Manufacture of explosives | 2029*| | 20.51 | Proizvodnja eksploziva | 2029*
| | 20.52 | Manufacture of glues | 2029*| | 20.52 | Proizvodnja ljepila | 2029*
| | 20.53 | Manufacture of essential oils | 2029*| | 20.53 | Proizvodnja eteričnih ulja | 2029*
| | 20.59 | Manufacture of other chemical products n.e.c. | 2029*| | 20.59 | Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n. | 2029*
| 20.6 | | Manufacture of man-made fibres || 20.6 | | Proizvodnja umjetnih vlakana |
| | 20.60 | Manufacture of man-made fibres | 2030| | 20.60 | Proizvodnja umjetnih vlakana | 2030
21 | | | Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations |21 | | | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka |
| 21.1 | | Manufacture of basic pharmaceutical products || 21.1 | | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda |
| | 21.10 | Manufacture of basic pharmaceutical products | 2100*| | 21.10 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda | 2100*
| 21.2 | | Manufacture of pharmaceutical preparations || 21.2 | | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka |
| | 21.20 | Manufacture of pharmaceutical preparations | 2100*| | 21.20 | Proizvodnja farmaceutskih pripravaka | 2100*
22 | | | Manufacture of rubber and plastic products |22 | | | Proizvodnja proizvoda od gume i plastike |
| 22.1 | | Manufacture of rubber products || 22.1 | | Proizvodnja proizvoda od gume |
| | 22.11 | Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres | 2211| | 22.11 | Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma | 2211
| | 22.19 | Manufacture of other rubber products | 2219| | 22.19 | Proizvodnja ostalih proizvoda od gume | 2219
| 22.2 | | Manufacture of plastics products || 22.2 | | Proizvodnja proizvoda od plastike |
| | 22.21 | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles | 2220*| | 22.21 | Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike | 2220*
| | 22.22 | Manufacture of plastic packing goods | 2220*| | 22.22 | Proizvodnja ambalaže od plastike | 2220*
| | 22.23 | Manufacture of builders’ ware of plastic | 2220*| | 22.23 | Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo | 2220*
| | 22.29 | Manufacture of other plastic products | 2220*| | 22.29 | Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike | 2220*
23 | | | Manufacture of other non-metallic mineral products |23 | | | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda |
| 23.1 | | Manufacture of glass and glass products || 23.1 | | Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla |
| | 23.11 | Manufacture of flat glass | 2310*| | 23.11 | Proizvodnja ravnog stakla | 2310*
| | 23.12 | Shaping and processing of flat glass | 2310*| | 23.12 | Oblikovanje i obrada ravnog stakla | 2310*
| | 23.13 | Manufacture of hollow glass | 2310*| | 23.13 | Proizvodnja šupljeg stakla | 2310*
| | 23.14 | Manufacture of glass fibres | 2310*| | 23.14 | Proizvodnja staklenih vlakana | 2310*
| | 23.19 | Manufacture and processing of other glass, including technical glassware | 2310*| | 23.19 | Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla | 2310*
| 23.2 | | Manufacture of refractory products || 23.2 | | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda |
| | 23.20 | Manufacture of refractory products | 2391| | 23.20 | Proizvodnja vatrostalnih proizvoda | 2391
| 23.3 | | Manufacture of clay building materials || 23.3 | | Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo |
| | 23.31 | Manufacture of ceramic tiles and flags | 2392*| | 23.31 | Proizvodnja keramičkih pločica i ploča | 2392*
| | 23.32 | Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay | 2392*| | 23.32 | Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo | 2392*
| 23.4 | | Manufacture of other porcelain and ceramic products || 23.4 | | Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike |
| | 23.41 | Manufacture of ceramic household and ornamental articles | 2393*| | 23.41 | Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta | 2393*
| | 23.42 | Manufacture of ceramic sanitary fixtures | 2393*| | 23.42 | Proizvodnja sanitarne keramike | 2393*
| | 23.43 | Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings | 2393*| | 23.43 | Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora | 2393*
| | 23.44 | Manufacture of other technical ceramic products | 2393*| | 23.44 | Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike | 2393*
| | 23.49 | Manufacture of other ceramic products | 2393*| | 23.49 | Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike | 2393*
| 23.5 | | Manufacture of cement, lime and plaster || 23.5 | | Proizvodnja cementa, vapna i gipsa |
| | 23.51 | Manufacture of cement | 2394*| | 23.51 | Proizvodnja cementa | 2394*
| | 23.52 | Manufacture of lime and plaster | 2394*| | 23.52 | Proizvodnja vapna i gipsa | 2394*
| 23.6 | | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster || 23.6 | | Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa |
| | 23.61 | Manufacture of concrete products for construction purposes | 2395*| | 23.61 | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo | 2395*
| | 23.62 | Manufacture of plaster products for construction purposes | 2395*| | 23.62 | Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo | 2395*
| | 23.63 | Manufacture of ready-mixed concrete | 2395*| | 23.63 | Proizvodnja gotove betonske smjese | 2395*
| | 23.64 | Manufacture of mortars | 2395*| | 23.64 | Proizvodnja žbuke | 2395*
| | 23.65 | Manufacture of fibre cement | 2395*| | 23.65 | Proizvodnja fibro-cementa | 2395*
| | 23.69 | Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement | 2395*| | 23.69 | Proizvodnja ostalih predmeta od betona, cementa i gipsa | 2395*
| 23.7 | | Cutting, shaping and finishing of stone || 23.7 | | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena |
| | 23.70 | Cutting, shaping and finishing of stone | 2396| | 23.70 | Rezanje, oblikovanje i obrada kamena | 2396
| 23.9 | | Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. || 23.9 | | Proizvodnja brusnih i nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n. |
| | 23.91 | Production of abrasive products | 2399*| | 23.91 | Proizvodnja brusnih proizvoda | 2399*
| | 23.99 | Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. | 2399*| | 23.99 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n. | 2399*
24 | | | Manufacture of basic metals |24 | | | Proizvodnja metala |
| 24.1 | | Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys || 24.1 | | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura |
| | 24.10 | Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys | 2410*| | 24.10 | Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura | 2410*
| 24.2 | | Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel || 24.2 | | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora |
| | 24.20 | Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel | 2410*| | 24.20 | Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora | 2410*
| 24.3 | | Manufacture of other products of first processing of steel || 24.3 | | Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika |
| | 24.31 | Cold drawing of bars | 2410*| | 24.31 | Hladno vučenje šipki | 2410*
| | 24.32 | Cold rolling of narrow strip | 2410*| | 24.32 | Hladno valjanje uskih vrpci | 2410*
| | 24.33 | Cold forming or folding | 2410*| | 24.33 | Hladno oblikovanje i profiliranje | 2410*
| | 24.34 | Cold drawing of wire | 2410*| | 24.34 | Hladno vučenje žica | 2410*
| 24.4 | | Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals || 24.4 | | Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala |
| | 24.41 | Precious metals production | 2420*| | 24.41 | Proizvodnja plemenitih metala | 2420*
| | 24.42 | Aluminium production | 2420*| | 24.42 | Proizvodnja aluminija | 2420*
| | 24.43 | Lead, zinc and tin production | 2420*| | 24.43 | Proizvodnja olova, cinka i kositra | 2420*
| | 24.44 | Copper production | 2420*| | 24.44 | Proizvodnja bakra | 2420*
| | 24.45 | Other non-ferrous metal production | 2420*| | 24.45 | Proizvodnja ostalih obojenih metala | 2420*
| | 24.46 | Processing of nuclear fuel | 2420*| | 24.46 | Obrada nuklearnoga goriva | 2420*
| 24.5 | | Casting of metals || 24.5 | | Lijevanje metala |
| | 24.51 | Casting of iron | 2431*| | 24.51 | Lijevanje željeza | 2431*
| | 24.52 | Casting of steel | 2431*| | 24.52 | Lijevanje čelika | 2431*
| | 24.53 | Casting of light metals | 2432*| | 24.53 | Lijevanje lakih metala | 2432*
| | 24.54 | Casting of other non-ferrous metals | 2432*| | 24.54 | Lijevanje ostalih obojenih metala | 2432*
25 | | | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment |25 | | | Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme |
| 25.1 | | Manufacture of structural metal products || 25.1 | | Proizvodnja metalnih konstrukcija |
| | 25.11 | Manufacture of metal structures and parts of structures | 2511*| | 25.11 | Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova | 2511*
| | 25.12 | Manufacture of doors and windows of metal | 2511*| | 25.12 | Proizvodnja vrata i prozora od metala | 2511*
| 25.2 | | Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal || 25.2 | | Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda |
| | 25.21 | Manufacture of central heating radiators and boilers | 2512*| | 25.21 | Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje | 2512*
| | 25.29 | Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal | 2512*| | 25.29 | Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda | 2512*
| 25.3 | | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers || 25.3 | | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom |
| | 25.30 | Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers | 2513| | 25.30 | Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom | 2513
| 25.4 | | Manufacture of weapons and ammunition || 25.4 | | Proizvodnja oružja i streljiva |
| | 25.40 | Manufacture of weapons and ammunition | 2520| | 25.40 | Proizvodnja oružja i streljiva | 2520
| 25.5 | | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy || 25.5 | | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha |
| | 25.50 | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy | 2591| | 25.50 | Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha | 2591
| 25.6 | | Treatment and coating of metals; machining || 25.6 | | Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala |
| | 25.61 | Treatment and coating of metals | 2592*| | 25.61 | Obrada i prevlačenje metala | 2592*
| | 25.62 | Machining | 2592*| | 25.62 | Strojna obrada metala | 2592*
| 25.7 | | Manufacture of cutlery, tools and general hardware || 25.7 | | Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe |
| | 25.71 | Manufacture of cutlery | 2593*| | 25.71 | Proizvodnja sječiva | 2593*
| | 25.72 | Manufacture of locks and hinges | 2593*| | 25.72 | Proizvodnja brava i okova | 2593*
| | 25.73 | Manufacture of tools | 2593*| | 25.73 | Proizvodnja alata | 2593*
| 25.9 | | Manufacture of other fabricated metal products || 25.9 | | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala |
| | 25.91 | Manufacture of steel drums and similar containers | 2599*| | 25.91 | Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda | 2599*
| | 25.92 | Manufacture of light metal packaging | 2599*| | 25.92 | Proizvodnja ambalaže od lakih metala | 2599*
| | 25.93 | Manufacture of wire products, chain and springs | 2599*| | 25.93 | Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga | 2599*
| | 25.94 | Manufacture of fasteners and screw machine products | 2599*| | 25.94 | Proizvodnja zakovica i vijčane robe | 2599*
| | 25.99 | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | 2599*| | 25.99 | Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. | 2599*
26 | | | Manufacture of computer, electronic and optical products |26 | | | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda |
| 26.1 | | Manufacture of electronic components and boards || 26.1 | | Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča |
| | 26.11 | Manufacture of electronic components | 2610*| | 26.11 | Proizvodnja elektroničkih komponenata | 2610*
| | 26.12 | Manufacture of loaded electronic boards | 2610*| | 26.12 | Proizvodnja punih elektroničkih ploča | 2610*
| 26.2 | | Manufacture of computers and peripheral equipment || 26.2 | | Proizvodnja računala i periferne opreme |
| | 26.20 | Manufacture of computers and peripheral equipment | 2620| | 26.20 | Proizvodnja računala i periferne opreme | 2620
| 26.3 | | Manufacture of communication equipment || 26.3 | | Proizvodnja komunikacijske opreme |
| | 26.30 | Manufacture of communication equipment | 2630| | 26.30 | Proizvodnja komunikacijske opreme | 2630
| 26.4 | | Manufacture of consumer electronics || 26.4 | | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju |
| | 26.40 | Manufacture of consumer electronics | 2640| | 26.40 | Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju | 2640
| 26.5 | | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks || 26.5 | | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova |
| | 26.51 | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation | 2651| | 26.51 | Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju | 2651
| | 26.52 | Manufacture of watches and clocks | 2652| | 26.52 | Proizvodnja satova | 2652
| 26.6 | | Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment || 26.6 | | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme |
| | 26.60 | Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | 2660| | 26.60 | Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme | 2660
| 26.7 | | Manufacture of optical instruments and photographic equipment || 26.7 | | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme |
| | 26.70 | Manufacture of optical instruments and photographic equipment | 2670| | 26.70 | Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme | 2670
| 26.8 | | Manufacture of magnetic and optical media || 26.8 | | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija |
| | 26.80 | Manufacture of magnetic and optical media | 2680| | 26.80 | Proizvodnja magnetskih i optičkih medija | 2680
27 | | | Manufacture of electrical equipment |27 | | | Proizvodnja električne opreme |
| 27.1 | | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus || 27.1 | | Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije |
| | 27.11 | Manufacture of electric motors, generators and transformers | 2710*| | 27.11 | Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora | 2710*
| | 27.12 | Manufacture of electricity distribution and control apparatus | 2710*| | 27.12 | Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije | 2710*
| 27.2 | | Manufacture of batteries and accumulators || 27.2 | | Proizvodnja baterija i akumulatora |
| | 27.20 | Manufacture of batteries and accumulators | 2720| | 27.20 | Proizvodnja baterija i akumulatora | 2720
| 27.3 | | Manufacture of wiring and wiring devices || 27.3 | | Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala |
| | 27.31 | Manufacture of fibre optic cables | 2731| | 27.31 | Proizvodnja kablova od optičkih vlakana | 2731
| | 27.32 | Manufacture of other electronic and electric wires and cables | 2732| | 27.32 | Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova | 2732
| | 27.33 | Manufacture of wiring devices | 2733| | 27.33 | Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala | 2733
| 27.4 | | Manufacture of electric lighting equipment || 27.4 | | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu |
| | 27.40 | Manufacture of electric lighting equipment | 2740| | 27.40 | Proizvodnja električne opreme za rasvjetu | 2740
| 27.5 | | Manufacture of domestic appliances || 27.5 | | Proizvodnja aparata za kućanstvo |
| | 27.51 | Manufacture of electric domestic appliances | 2750*| | 27.51 | Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo | 2750*
| | 27.52 | Manufacture of non-electric domestic appliances | 2750*| | 27.52 | Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo | 2750*
| 27.9 | | Manufacture of other electrical equipment || 27.9 | | Proizvodnja ostale električne opreme |
| | 27.90 | Manufacture of other electrical equipment | 2790| | 27.90 | Proizvodnja ostale električne opreme | 2790
28 | | | Manufacture of machinery and equipment n.e.c. |28 | | | Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. |
| 28.1 | | Manufacture of general — purpose machinery || 28.1 | | Proizvodnja strojeva za opće namjene |
| | 28.11 | Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines | 2811| | 28.11 | Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila | 2811
| | 28.12 | Manufacture of fluid power equipment | 2812| | 28.12 | Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja | 2812
| | 28.13 | Manufacture of other pumps and compressors | 2813*| | 28.13 | Proizvodnja ostalih crpki i kompresora | 2813*
| | 28.14 | Manufacture of other taps and valves | 2813*| | 28.14 | Proizvodnja ostalih slavina i ventila | 2813*
| | 28.15 | Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements | 2814| | 28.15 | Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata | 2814
| 28.2 | | Manufacture of other general-purpose machinery || 28.2 | | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene |
| | 28.21 | Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners | 2815| | 28.21 | Proizvodnja peći i plamenika | 2815
| | 28.22 | Manufacture of lifting and handling equipment | 2816| | 28.22 | Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje | 2816
| | 28.23 | Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | 2817| | 28.23 | Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme) | 2817
| | 28.24 | Manufacture of power-driven hand tools | 2818| | 28.24 | Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata | 2818
| | 28.25 | Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment | 2819*| | 28.25 | Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo | 2819*
| | 28.29 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2819*| | 28.29 | Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. | 2819*
| 28.3 | | Manufacture of agricultural and forestry machinery || 28.3 | | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo |
| | 28.30 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | 2821| | 28.30 | Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo | 2821
| 28.4 | | Manufacture of metal forming machinery and machine tools || 28.4 | | Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva |
| | 28.41 | Manufacture of metal forming machinery | 2822*| | 28.41 | Proizvodnja strojeva za obradu metala | 2822*
| | 28.49 | Manufacture of other machine tools | 2822*| | 28.49 | Proizvodnja ostalih alatnih strojeva | 2822*
| 28.9 | | Manufacture of other special-purpose machinery || 28.9 | | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene |
| | 28.91 | Manufacture of machinery for metallurgy | 2823| | 28.91 | Proizvodnja strojeva za metalurgiju | 2823
| | 28.92 | Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction | 2824| | 28.92 | Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo | 2824
| | 28.93 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | 2825| | 28.93 | Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana | 2825
| | 28.94 | Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production | 2826| | 28.94 | Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože | 2826
| | 28.95 | Manufacture of machinery for paper and paperboard production | 2829*| | 28.95 | Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona | 2829*
| | 28.96 | Manufacture of plastic and rubber machinery | 2829*| | 28.96 | Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu | 2829*
| | 28.99 | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. | 2829*| | 28.99 | Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n. | 2829*
29 | | | Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers |29 | | | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica |
| 29.1 | | Manufacture of motor vehicles || 29.1 | | Proizvodnja motornih vozila |
| | 29.10 | Manufacture of motor vehicles | 2910| | 29.10 | Proizvodnja motornih vozila | 2910
| 29.2 | | Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers || 29.2 | | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica |
| | 29.20 | Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers | 2920| | 29.20 | Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica | 2920
| 29.3 | | Manufacture of parts and accessories for motor vehicles || 29.3 | | Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila |
| | 29.31 | Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles | 2930*| | 29.31 | Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila | 2930*
| | 29.32 | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles | 2930*| | 29.32 | Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila | 2930*
30 | | | Manufacture of other transport equipment |30 | | | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava |
| 30.1 | | Building of ships and boats || 30.1 | | Gradnja brodova i čamaca |
| | 30.11 | Building of ships and floating structures | 3011| | 30.11 | Gradnja brodova i plutajućih objekata | 3011
| | 30.12 | Building of pleasure and sporting boats | 3012| | 30.12 | Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca | 3012
| 30.2 | | Manufacture of railway locomotives and rolling stock || 30.2 | | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila |
| | 30.20 | Manufacture of railway locomotives and rolling stock | 3020| | 30.20 | Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila | 3020
| 30.3 | | Manufacture of air and spacecraft and related machinery || 30.3 | | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme |
| | 30.30 | Manufacture of air and spacecraft and related machinery | 3030| | 30.30 | Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme | 3030
| 30.4 | | Manufacture of military fighting vehicles || 30.4 | | Proizvodnja vojnih borbenih vozila |
| | 30.40 | Manufacture of military fighting vehicles | 3040| | 30.40 | Proizvodnja vojnih borbenih vozila | 3040
| 30.9 | | Manufacture of transport equipment n.e.c. || 30.9 | | Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n. |
| | 30.91 | Manufacture of motorcycles | 3091| | 30.91 | Proizvodnja motocikla | 3091
| | 30.92 | Manufacture of bicycles and invalid carriages | 3092| | 30.92 | Proizvodnja bicikla i invalidskih kolica | 3092
| | 30.99 | Manufacture of other transport equipment n.e.c. | 3099| | 30.99 | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n. | 3099
31 | | | Manufacture of furniture |31 | | | Proizvodnja namještaja |
| 31.0 | | Manufacture of furniture || 31.0 | | Proizvodnja namještaja |
| | 31.01 | Manufacture of office and shop furniture | 3100*| | 31.01 | Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore | 3100*
| | 31.02 | Manufacture of kitchen furniture | 3100*| | 31.02 | Proizvodnja kuhinjskog namještaja | 3100*
| | 31.03 | Manufacture of mattresses | 3100*| | 31.03 | Proizvodnja madraca | 3100*
| | 31.09 | Manufacture of other furniture | 3100*| | 31.09 | Proizvodnja ostalog namještaja | 3100*
32 | | | Other manufacturing |32 | | | Ostala prerađivačka industrija |
| 32.1 | | Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles || 32.1 | | Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda |
| | 32.11 | Striking of coins | 3211*| | 32.11 | Proizvodnja novca | 3211*
| | 32.12 | Manufacture of jewellery and related articles | 3211*| | 32.12 | Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda | 3211*
| | 32.13 | Manufacture of imitation jewellery and related articles | 3212| | 32.13 | Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda | 3212
| 32.2 | | Manufacture of musical instruments || 32.2 | | Proizvodnja glazbenih instrumenata |
| | 32.20 | Manufacture of musical instruments | 3220| | 32.20 | Proizvodnja glazbenih instrumenata | 3220
| 32.3 | | Manufacture of sports goods || 32.3 | | Proizvodnja sportske opreme |
| | 32.30 | Manufacture of sports goods | 3230| | 32.30 | Proizvodnja sportske opreme | 3230
| 32.4 | | Manufacture of games and toys || 32.4 | | Proizvodnja igara i igračaka |
| | 32.40 | Manufacture of games and toys | 3240| | 32.40 | Proizvodnja igara i igračaka | 3240
| 32.5 | | Manufacture of medical and dental instruments and supplies || 32.5 | | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata te pribora |
| | 32.50 | Manufacture of medical and dental instruments and supplies | 3250| | 32.50 | Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata te pribora | 3250
| 32.9 | | Manufacturing n.e.c. || 32.9 | | Prerađivačka industrija, d.n. |
| | 32.91 | Manufacture of brooms and brushes | 3290*| | 32.91 | Proizvodnja metli i četaka | 3290*
| | 32.99 | Other manufacturing n.e.c. | 3290*| | 32.99 | Ostala prerađivačka industrija, d. n. | 3290*
33 | | | Repair and installation of machinery and equipment |33 | | | Popravak i instaliranje strojeva i opreme |
| 33.1 | | Repair of fabricated metal products, machinery and equipment || 33.1 | | Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme |
| | 33.11 | Repair of fabricated metal products | 3311| | 33.11 | Popravak proizvoda od metala | 3311
| | 33.12 | Repair of machinery | 3312| | 33.12 | Popravak strojeva | 3312
| | 33.13 | Repair of electronic and optical equipment | 3313| | 33.13 | Popravak elektroničke i optičke opreme | 3313
| | 33.14 | Repair of electrical equipment | 3314| | 33.14 | Popravak električne opreme | 3314
| | 33.15 | Repair and maintenance of ships and boats | 3315*| | 33.15 | Popravak i održavanje brodova i čamaca | 3315*
| | 33.16 | Repair and maintenance of aircraft and spacecraft | 3315*| | 33.16 | Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica | 3315*
| | 33.17 | Repair and maintenance of other transport equipment | 3315*| | 33.17 | Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava | 3315*
| | 33.19 | Repair of other equipment | 3319| | 33.19 | Popravak ostale opreme | 3319
| 33.2 | | Installation of industrial machinery and equipment || 33.2 | | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme |
| | 33.20 | Installation of industrial machinery and equipment | 3320| | 33.20 | Instaliranje industrijskih strojeva i opreme | 3320
| | | SECTION D — ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY || | | PODRUČJE D – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA |
35 | | | Electricity, gas, steam and air conditioning supply |35 | | | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija |
| 35.1 | | Electric power generation, transmission and distribution || 35.1 | | Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije |
| | 35.11 | Production of electricity | 3510*| | 35.11 | Proizvodnja električne energije | 3510*
| | 35.12 | Transmission of electricity | 3510*| | 35.12 | Prijenos električne energije | 3510*
| | 35.13 | Distribution of electricity | 3510*| | 35.13 | Distribucija električne energije | 3510*
| | 35.14 | Trade of electricity | 3510*| | 35.14 | Trgovina električnom energijom | 3510*
| 35.2 | | Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains || 35.2 | | Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom |
| | 35.21 | Manufacture of gas | 3520*| | 35.21 | Proizvodnja plina | 3520*
| | 35.22 | Distribution of gaseous fuels through mains | 3520*| | 35.22 | Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom | 3520*
| | 35.23 | Trade of gas through mains | 3520*| | 35.23 | Trgovina plinom distribucijskom mrežom | 3520*
| 35.3 | | Steam and air conditioning supply || 35.3 | | Opskrba parom i klimatizacija |
| | 35.30 | Steam and air conditioning supply | 3530| | 35.30 | Opskrba parom i klimatizacija | 3530
| | | SECTION E — WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES || | | PODRUČJE E – OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, ZBRINJAVANJE OTPADA TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA |
36 | | | Water collection, treatment and supply |36 | | | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom |
| 36.0 | | Water collection, treatment and supply || 36.0 | | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom |
| | 36.00 | Water collection, treatment and supply | 3600| | 36.00 | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom | 3600
37 | | | Sewerage |37 | | | Uklanjanje otpadnih voda |
| 37.0 | | Sewerage || 37.0 | | Uklanjanje otpadnih voda |
| | 37.00 | Sewerage | 3700| | 37.00 | Uklanjanje otpadnih voda | 3700
38 | | | Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery |38 | | | Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala |
| 38.1 | | Waste collection || 38.1 | | Skupljanje otpada |
| | 38.11 | Collection of non-hazardous waste | 3811| | 38.11 | Skupljanje neopasnog otpada | 3811
| | 38.12 | Collection of hazardous waste | 3812| | 38.12 | Skupljanje opasnog otpada | 3812
| 38.2 | | Waste treatment and disposal || 38.2 | | Obrada i zbrinjavanje otpada |
| | 38.21 | Treatment and disposal of non-hazardous waste | 3821| | 38.21 | Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada | 3821
| | 38.22 | Treatment and disposal of hazardous waste | 3822| | 38.22 | Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada | 3822
| 38.3 | | Materials recovery || 38.3 | | Oporaba materijala |
| | 38.31 | Dismantling of wrecks | 3830*| | 38.31 | Rastavljanje olupina | 3830*
| | 38.32 | Recovery of sorted materials | 3830*| | 38.32 | Oporaba posebno izdvojenih materijala | 3830*
39 | | | Remediation activities and other waste management services |39 | | | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom |
| 39.0 | | Remediation activities and other waste management services || 39.0 | | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom |
| | 39.00 | Remediation activities and other waste management services | 3900| | 39.00 | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom | 3900
| | | SECTION F — CONSTRUCTION || | | PODRUČJE F – GRAĐEVINARSTVO |
41 | | | Construction of buildings |41 | | | Gradnja zgrada |
| 41.1 | | Development of building projects || 41.1 | | Organizacija izvedbe projekata za zgrade |
| | 41.10 | Development of building projects | 4100*| | 41.10 | Organizacija izvedbe projekata za zgrade | 4100*
| 41.2 | | Construction of residential and non-residential buildings || 41.2 | | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| | 41.20 | Construction of residential and non-residential buildings | 4100*| | 41.20 | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada | 4100*
42 | | | Civil engineering |42 | | | Gradnja građevina niskogradnje |
| 42.1 | | Construction of roads and railways || 42.1 | | Gradnja cesta i željezničkih pruga |
| | 42.11 | Construction of roads and motorways | 4210*| | 42.11 | Gradnja cesta i autocesta | 4210*
| | 42.12 | Construction of railways and underground railways | 4210*| | 42.12 | Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica | 4210*
| | 42.13 | Construction of bridges and tunnels | 4210*| | 42.13 | Gradnja mostova i tunela | 4210*
| 42.2 | | Construction of utility projects || 42.2 | | Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije |
| | 42.21 | Construction of utility projects for fluids | 4220*| | 42.21 | Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove | 4220*
| | 42.22 | Construction of utility projects for electricity and telecommunications | 4220*| | 42.22 | Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije | 4220*
| 42.9 | | Construction of other civil engineering projects || 42.9 | | Gradnja ostalih građevina niskogradnje |
| | 42.91 | Construction of water projects | 4290*| | 42.91 | Gradnja vodnih građevina | 4290*
| | 42.99 | Construction of other civil engineering projects n.e.c. | 4290*| | 42.99 | Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n. | 4290*
43 | | | Specialised construction activities |43 | | | Specijalizirane građevinske djelatnosti |
| 43.1 | | Demolition and site preparation || 43.1 | | Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu |
| | 43.11 | Demolition | 4311| | 43.11 | Uklanjanje građevina | 4311
| | 43.12 | Site preparation | 4312*| | 43.12 | Pripremni radovi na gradilištu | 4312*
| | 43.13 | Test drilling and boring | 4312*| | 43.13 | Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju | 4312*
| 43.2 | | Electrical, plumbing and other construction installation activities || 43.2 | | Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi |
| | 43.21 | Electrical installation | 4321| | 43.21 | Elektroinstalacijski radovi | 4321
| | 43.22 | Plumbing, heat and air conditioning installation | 4322| | 43.22 | Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju | 4322
| | 43.29 | Other construction installation | 4329| | 43.29 | Ostali građevinski instalacijski radovi | 4329
| 43.3 | | Building completion and finishing || 43.3 | | Završni građevinski radovi |
| | 43.31 | Plastering | 4330*| | 43.31 | Fasadni i štukaturski radovi | 4330*
| | 43.32 | Joinery installation | 4330*| | 43.32 | Ugradnja stolarije | 4330*
| | 43.33 | Floor and wall covering | 4330*| | 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga | 4330*
| | 43.34 | Painting and glazing | 4330*| | 43.34 | Soboslikarski i staklarski radovi | 4330*
| | 43.39 | Other building completion and finishing | 4330*| | 43.39 | Ostali završni građevinski radovi | 4330*
| 43.9 | | Other specialised construction activities || 43.9 | | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti |
| | 43.91 | Roofing activities | 4390*| | 43.91 | Radovi na krovištu | 4390*
| | 43.99 | Other specialised construction activities n.e.c. | 4390*| | 43.99 | Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. | 4390*
| | | SECTION G — WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES || | | PODRUČJE G – TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA |
45 | | | Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles |45 | | | Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla |
| 45.1 | | Sale of motor vehicles || 45.1 | | Trgovina motornim vozilima |
| | 45.11 | Sale of cars and light motor vehicles | 4510*| | 45.11 | Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije | 4510*
| | 45.19 | Sale of other motor vehicles | 4510*| | 45.19 | Trgovina ostalim motornim vozilima | 4510*
| 45.2 | | Maintenance and repair of motor vehicles || 45.2 | | Održavanje i popravak motornih vozila |
| | 45.20 | Maintenance and repair of motor vehicles | 4520| | 45.20 | Održavanje i popravak motornih vozila | 4520
| 45.3 | | Sale of motor vehicle parts and accessories || 45.3 | | Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila |
| | 45.31 | Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories | 4530*| | 45.31 | Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila | 4530*
| | 45.32 | Retail trade of motor vehicle parts and accessories | 4530*| | 45.32 | Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila | 4530*
| 45.4 | | Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories || 45.4 | | Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla |
| | 45.40 | Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories | 4540| | 45.40 | Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikla | 4540
46 | | | Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles |46 | | | Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 46.1 | | Wholesale on a fee or contract basis || 46.1 | | Trgovina na veliko uz naplatu ili na temelju ugovora |
| | 46.11 | Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods | 4610*| | 46.11 | Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima | 4610*
| | 46.12 | Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals | 4610*| | 46.12 | Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima | 4610*
| | 46.13 | Agents involved in the sale of timber and building materials | 4610*| | 46.13 | Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom | 4610*
| | 46.14 | Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | 4610*| | 46.14 | Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima | 4610*
| | 46.15 | Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery | 4610*| | 46.15 | Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom | 4610*
| | 46.16 | Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods | 4610*| | 46.16 | Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima | 4610*
| | 46.17 | Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco | 4610*| | 46.17 | Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom | 4610*
| | 46.18 | Agents specialised in the sale of other particular products | 4610*| | 46.18 | Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine ostalih proizvoda | 4610*
| | 46.19 | Agents involved in the sale of a variety of goods | 4610*| | 46.19 | Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima | 4610*
| 46.2 | | Wholesale of agricultural raw materials and live animals || 46.2 | | Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom |
| | 46.21 | Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds | 4620*| | 46.21 | Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom | 4620*
| | 46.22 | Wholesale of flowers and plants | 4620*| | 46.22 | Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama | 4620*
| | 46.23 | Wholesale of live animals | 4620*| | 46.23 | Trgovina na veliko živom stokom | 4620*
| | 46.24 | Wholesale of hides, skins and leather | 4620*| | 46.24 | Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama | 4620*
| 46.3 | | Wholesale of food, beverages and tobacco || 46.3 | | Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom |
| | 46.31 | Wholesale of fruit and vegetables | 4630*| | 46.31 | Trgovina na veliko voćem i povrćem | 4630*
| | 46.32 | Wholesale of meat and meat products | 4630*| | 46.32 | Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima | 4630*
| | 46.33 | Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 4630*| | 46.33 | Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima | 4630*
| | 46.34 | Wholesale of beverages | 4630*| | 46.34 | Trgovina na veliko pićima | 4630*
| | 46.35 | Wholesale of tobacco products | 4630*| | 46.35 | Trgovina na veliko duhanskim proizvodima | 4630*
| | 46.36 | Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery | 4630*| | 46.36 | Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima | 4630*
| | 46.37 | Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices | 4630*| | 46.37 | Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima | 4630*
| | 46.38 | Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs | 4630*| | 46.38 | Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, rakove i školjke | 4630*
| | 46.39 | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 4630*| | 46.39 | Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima | 4630*
| 46.4 | | Wholesale of household goods || 46.4 | | Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo |
| | 46.41 | Wholesale of textiles | 4641*| | 46.41 | Trgovina na veliko tekstilom | 4641*
| | 46.42 | Wholesale of clothing and footwear | 4641*| | 46.42 | Trgovina na veliko odjećom i obućom | 4641*
| | 46.43 | Wholesale of electrical household appliances | 4649*| | 46.43 | Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo | 4649*
| | 46.44 | Wholesale of china and glassware and cleaning materials | 4649*| | 46.44 | Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje | 4649*
| | 46.45 | Wholesale of perfume and cosmetics | 4649*| | 46.45 | Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom | 4649*
| | 46.46 | Wholesale of pharmaceutical goods | 4649*| | 46.46 | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | 4649*
| | 46.47 | Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment | 4649*| | 46.47 | Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu | 4649*
| | 46.48 | Wholesale of watches and jewellery | 4649*| | 46.48 | Trgovina na veliko satovima i nakitom | 4649*
| | 46.49 | Wholesale of other household goods | 4649*| | 46.49 | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo | 4649*
| 46.5 | | Wholesale of information and communication equipment || 46.5 | | Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom |
| | 46.51 | Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software | 4651| | 46.51 | Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom | 4651
| | 46.52 | Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts | 4652| | 46.52 | Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom | 4652
| 46.6 | | Wholesale of other machinery, equipment and supplies || 46.6 | | Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom |
| | 46.61 | Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies | 4653| | 46.61 | Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom | 4653
| | 46.62 | Wholesale of machine tools | 4659*| | 46.62 | Trgovina na veliko alatnim strojevima | 4659*
| | 46.63 | Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery | 4659*| | 46.63 | Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo | 4659*
| | 46.64 | Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines | 4659*| | 46.64 | Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje | 4659*
| | 46.65 | Wholesale of office furniture | 4659*| | 46.65 | Trgovina na veliko uredskim namještajem | 4659*
| | 46.66 | Wholesale of other office machinery and equipment | 4659*| | 46.66 | Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom | 4659*
| | 46.69 | Wholesale of other machinery and equipment | 4659*| | 46.69 | Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom | 4659*
| 46.7 | | Other specialised wholesale || 46.7 | | Ostala specijalizirana trgovina na veliko |
| | 46.71 | Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 4661| | 46.71 | Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima | 4661
| | 46.72 | Wholesale of metals and metal ores | 4662| | 46.72 | Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama | 4662
| | 46.73 | Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 4663*| | 46.73 | Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | 4663*
| | 46.74 | Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies | 4663*| | 46.74 | Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje | 4663*
| | 46.75 | Wholesale of chemical products | 4669*| | 46.75 | Trgovina na veliko kemijskim proizvodima | 4669*
| | 46.76 | Wholesale of other intermediate products | 4669*| | 46.76 | Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima | 4669*
| | 46.77 | Wholesale of waste and scrap | 4669*| | 46.77 | Trgovina na veliko ostacima i otpacima | 4669*
| 46.9 | | Non-specialised wholesale trade || 46.9 | | Nespecijalizirana trgovina na veliko |
| | 46.90 | Non-specialised wholesale trade | 4690| | 46.90 | Nespecijalizirana trgovina na veliko | 4690
47 | | | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles |47 | | | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 47.1 | | Retail sale in non-specialised stores || 47.1 | | Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.11 | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating | 4711| | 47.11 | Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima | 4711
| | 47.19 | Other retail sale in non-specialised stores | 4719| | 47.19 | Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama | 4719
| 47.2 | | Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores || 47.2 | | Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.21 | Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores | 4721*| | 47.21 | Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.22 | Retail sale of meat and meat products in specialised stores | 4721*| | 47.22 | Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.23 | Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores | 4721*| | 47.23 | Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.24 | Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores | 4721*| | 47.24 | Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| | 47.25 | Retail sale of beverages in specialised stores | 4722| | 47.25 | Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama | 4722
| | 47.26 | Retail sale of tobacco products in specialised stores | 4723| | 47.26 | Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4723
| | 47.29 | Other retail sale of food in specialised stores | 4721*| | 47.29 | Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4721*
| 47.3 | | Retail sale of automotive fuel in specialised stores || 47.3 | | Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.30 | Retail sale of automotive fuel in specialised stores | 4730| | 47.30 | Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavaonicama | 4730
| 47.4 | | Retail sale of information and communication equipment in specialised stores || 47.4 | | Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.41 | Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores | 4741*| | 47.41 | Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama | 4741*
| | 47.42 | Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores | 4741*| | 47.42 | Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4741*
| | 47.43 | Retail sale of audio and video equipment in specialised stores | 4742| | 47.43 | Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4742
| 47.5 | | Retail sale of other household equipment in specialised stores || 47.5 | | Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.51 | Retail sale of textiles in specialised stores | 4751| | 47.51 | Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama | 4751
| | 47.52 | Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores | 4752| | 47.52 | Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama | 4752
| | 47.53 | Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores | 4753| | 47.53 | Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama | 4753
| | 47.54 | Retail sale of electrical household appliances in specialised stores | 4759*| | 47.54 | Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama | 4759*
| | 47.59 | Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores | 4759*| | 47.59 | Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo, u specijaliziranim prodavaonicama | 4759*
| 47.6 | | Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores || 47.6 | | Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.61 | Retail sale of books in specialised stores | 4761*| | 47.61 | Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama | 4761*
| | 47.62 | Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores | 4761*| | 47.62 | Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama | 4761*
| | 47.63 | Retail sale of music and video recordings in specialised stores | 4762| | 47.63 | Trgovina na malo glazbenim i videozapisima u specijaliziranim prodavaonicama | 4762
| | 47.64 | Retail sale of sporting equipment in specialised stores | 4763| | 47.64 | Trgovina na malo sportskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama | 4763
| | 47.65 | Retail sale of games and toys in specialised stores | 4764| | 47.65 | Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama | 4764
| 47.7 | | Retail sale of other goods in specialised stores || 47.7 | | Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama |
| | 47.71 | Retail sale of clothing in specialised stores | 4771*| | 47.71 | Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama | 4771*
| | 47.72 | Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores | 4771*| | 47.72 | Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama | 4771*
| | 47.73 | Dispensing chemist in specialised stores | 4772*| | 47.73 | Ljekarne | 4772*
| | 47.74 | Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores | 4772*| | 47.74 | Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama | 4772*
| | 47.75 | Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores | 4772*| | 47.75 | Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama | 4772*
| | 47.76 | Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores | 4773*| | 47.76 | Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.77 | Retail sale of watches and jewellery in specialised stores | 4773*| | 47.77 | Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.78 | Other retail sale of new goods in specialised stores | 4773*| | 47.78 | Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama | 4773*
| | 47.79 | Retail sale of second-hand goods in stores | 4774| | 47.79 | Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama | 4774
| 47.8 | | Retail sale via stalls and markets || 47.8 | | Trgovina na malo na štandovima i tržnicama |
| | 47.81 | Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products | 4781| | 47.81 | Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama | 4781
| | 47.82 | Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | 4782| | 47.82 | Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama | 4782
| | 47.89 | Retail sale via stalls and markets of other goods | 4789| | 47.89 | Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama | 4789
| 47.9 | | Retail trade not in stores, stalls or markets || 47.9 | | Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica |
| | 47.91 | Retail sale via mail order houses or via Internet | 4791| | 47.91 | Trgovina na malo preko pošte ili interneta | 4791
| | 47.99 | Other retail sale not in stores, stalls or markets | 4799| | 47.99 | Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica | 4799
| | | SECTION H — TRANSPORTATION AND STORAGE || | | PODRUČJE H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE |
49 | | | Land transport and transport via pipelines |49 | | | Kopneni prijevoz i cjevovodni transport |
| 49.1 | | Passenger rail transport, interurban || 49.1 | | Željeznički prijevoz putnika, međugradski |
| | 49.10 | Passenger rail transport, interurban | 4911| | 49.10 | Željeznički prijevoz putnika, međugradski | 4911
| 49.2 | | Freight rail transport || 49.2 | | Željeznički prijevoz robe |
| | 49.20 | Freight rail transport | 4912| | 49.20 | Željeznički prijevoz robe | 4921
| 49.3 | | Other passenger land transport || 49.3 | | Ostali kopneni prijevoz putnika |
| | 49.31 | Urban and suburban passenger land transport | 4921| | 49.31 | Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika | 4921
| | 49.32 | Taxi operation | 4922*| | 49.32 | Taksi služba | 4922*
| | 49.39 | Other passenger land transport n.e.c. | 4922*| | 49.39 | Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. | 4922*
| 49.4 | | Freight transport by road and removal services || 49.4 | | Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja |
| | 49.41 | Freight transport by road | 4923*| | 49.41 | Cestovni prijevoz robe | 4923*
| | 49.42 | Removal services | 4923*| | 49.42 | Usluge preseljenja | 4923*
| 49.5 | | Transport via pipeline || 49.5 | | Cjevovodni transport |
| | 49.50 | Transport via pipeline | 4930| | 49.50 | Cjevovodni transport | 4930
50 | | | Water transport |50 | | | Vodeni prijevoz |
| 50.1 | | Sea and coastal passenger water transport || 50.1 | | Pomorski i obalni prijevoz putnika |
| | 50.10 | Sea and coastal passenger water transport | 5011| | 50.10 | Pomorski i obalni prijevoz putnika | 5011
| 50.2 | | Sea and coastal freight water transport || 50.2 | | Pomorski i obalni prijevoz robe |
| | 50.20 | Sea and coastal freight water transport | 5012| | 50.20 | Pomorski i obalni prijevoz robe | 5012
| 50.3 | | Inland passenger water transport || 50.3 | | Prijevoz putnika unutarnjim vodenim putovima |
| | 50.30 | Inland passenger water transport | 5021| | 50.30 | Prijevoz putnika unutarnjim vodenim putovima | 5021
| 50.4 | | Inland freight water transport || 50.4 | | Prijevoz robe unutarnjim vodenim putovima |
| | 50.40 | Inland freight water transport | 5022| | 50.40 | Prijevoz robe unutarnjim vodenim putovima | 5022
51 | | | Air transport |51 | | | Zračni prijevoz |
| 51.1 | | Passenger air transport || 51.1 | | Zračni prijevoz putnika |
| | 51.10 | Passenger air transport | 5110| | 51.10 | Zračni prijevoz putnika | 5110
| 51.2 | | Freight air transport and space transport || 51.2 | | Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz |
| | 51.21 | Freight air transport | 5120*| | 51.21 | Zračni prijevoz robe | 5120*
| | 51.22 | Space transport | 5120*| | 51.22 | Svemirski prijevoz | 5120*
52 | | | Warehousing and support activities for transportation |52 | | | Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu |
| 52.1 | | Warehousing and storage || 52.1 | | Skladištenje robe |
| | 52.10 | Warehousing and storage | 5210| | 52.10 | Skladištenje robe | 5210
| 52.2 | | Support activities for transportation || 52.2 | | Prateće djelatnosti u prijevozu |
| | 52.21 | Service activities incidental to land transportation | 5221| | 52.21 | Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom | 5221
| | 52.22 | Service activities incidental to water transportation | 5222| | 52.22 | Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom | 5222
| | 52.23 | Service activities incidental to air transportation | 5223| | 52.23 | Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom | 5223
| | 52.24 | Cargo handling | 5224| | 52.24 | Prekrcaj tereta | 5224
| | 52.29 | Other transportation support activities | 5229| | 52.29 | Ostale prateće djelatnosti u prijevozu | 5229
53 | | | Postal and courier activities |53 | | | Poštanske i kurirske djelatnosti |
| 53.1 | | Postal activities under universal service obligation || 53.1 | | Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga |
| | 53.10 | Postal activities under universal service obligation | 5310| | 53.10 | Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga | 5310
| 53.2 | | Other postal and courier activities || 53.2 | | Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga |
| | 53.20 | Other postal and courier activities | 5320| | 53.20 | Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga | 5320
| | | SECTION I — ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES || | | PODRUČJE I – DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE |
55 | | | Accommodation |55 | | | Smještaj |
| 55.1 | | Hotels and similar accommodation || 55.1 | | Hoteli i sličan smještaj |
| | 55.10 | Hotels and similar accommodation | 5510*| | 55.10 | Hoteli i sličan smještaj | 5510*
| 55.2 | | Holiday and other short-stay accommodation || 55.2 | | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor |
| | 55.20 | Holiday and other short-stay accommodation | 5510*| | 55.20 | Odmarališta i slični objekti za kraći odmor | 5510*
| 55.3 | | Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks || 55.3 | | Kampovi i prostori za kampiranje |
| | 55.30 | Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks | 5520| | 55.30 | Kampovi i prostori za kampiranje | 5520
| 55.9 | | Other accommodation || 55.9 | | Ostali smještaj |
| | 55.90 | Other accommodation | 5590| | 55.90 | Ostali smještaj | 5590
56 | | | Food and beverage service activities |56 | | | Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića |
| 56.1 | | Restaurants and mobile food service activities || 56.1 | | Djelatnost restorana te dostave hrane |
| | 56.10 | Restaurants and mobile food service activities | 5610| | 56.10 | Djelatnost restorana te dostave hrane | 5610
| 56.2 | | Event catering and other food service activities || 56.2 | | Usluge keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja |
| | 56.21 | Event catering activities | 5621| | 56.21 | Djelatnosti keteringa | 5621
| | 56.29 | Other food service activities | 5629| | 56.29 | Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane | 5629
| 56.3 | | Beverage serving activities || 56.3 | | Djelatnost pripreme i usluživanja pića |
| | 56.30 | Beverage serving activities | 5630| | 56.30 | Djelatnost pripreme i usluživanja pića | 5630
| | | SECTION J — INFORMATION AND COMMUNICATION || | | PODRUČJE J – INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE |
58 | | | Publishing activities |58 | | | Izdavačke djelatnosti |
| 58.1 | | Publishing of books, periodicals and other publishing activities || 58.1 | | Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti |
| | 58.11 | Book publishing | 5811| | 58.11 | Izdavanje knjiga | 5811
| | 58.12 | Publishing of directories and mailing lists | 5812| | 58.12 | Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa | 5812
| | 58.13 | Publishing of newspapers | 5813*| | 58.13 | Izdavanje novina | 5813*
| | 58.14 | Publishing of journals and periodicals | 5813*| | 58.14 | Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija | 5813*
| | 58.19 | Other publishing activities | 5819| | 58.19 | Ostala izdavačka djelatnost | 5819
| 58.2 | | Software publishing || 58.2 | | Izdavanje softvera |
| | 58.21 | Publishing of computer games | 5820*| | 58.21 | Izdavanje računalnih igara | 5820*
| | 58.29 | Other software publishing | 5820*| | 58.29 | Izdavanje ostalog softvera | 5820*
59 | | | Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities |59 | | | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa |
| 59.1 | | Motion picture, video and television programme activities || 59.1 | | Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa |
| | 59.11 | Motion picture, video and television programme production activities | 5911| | 59.11 | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa | 5911
| | 59.12 | Motion picture, video and television programme post-production activities | 5912| | 59.12 | Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa | 5912
| | 59.13 | Motion picture, video and television programme distribution activities | 5913| | 59.13 | Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa | 5913
| | 59.14 | Motion picture projection activities | 5914| | 59.14 | Djelatnosti prikazivanja filmova | 5914
| 59.2 | | Sound recording and music publishing activities || 59.2 | | Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa |
| | 59.20 | Sound recording and music publishing activities | 5920| | 59.20 | Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa | 5920
60 | | | Programming and broadcasting activities |60 | | | Emitiranje programa |
| 60.1 | | Radio broadcasting || 60.1 | | Emitiranje radijskog programa |
| | 60.10 | Radio broadcasting | 6010| | 60.10 | Emitiranje radijskog programa | 6010
| 60.2 | | Television programming and broadcasting activities || 60.2 | | Emitiranje televizijskog programa |
| | 60.20 | Television programming and broadcasting activities | 6020| | 60.20 | Emitiranje televizijskog programa | 6020
61 | | | Telecommunications |61 | | | Telekomunikacije |
| 61.1 | | Wired telecommunications activities || 61.1 | | Djelatnosti žičane telekomunikacije |
| | 61.10 | Wired telecommunications activities | 6110| | 61.10 | Djelatnosti žičane telekomunikacije | 6110
| 61.2 | | Wireless telecommunications activities || 61.2 | | Djelatnosti bežične telekomunikacije |
| | 61.20 | Wireless telecommunications activities | 6120| | 61.20 | Djelatnosti bežične telekomunikacije | 6120
| 61.3 | | Satellite telecommunications activities || 61.3 | | Djelatnosti satelitske telekomunikacije |
| | 61.30 | Satellite telecommunications activities | 6130| | 61.30 | Djelatnosti satelitske telekomunikacije | 6130
| 61.9 | | Other telecommunications activities || 61.9 | | Ostale telekomunikacijske djelatnosti |
| | 61.90 | Other telecommunications activities | 6190| | 61.90 | Ostale telekomunikacijske djelatnosti | 6190
62 | | | Computer programming, consultancy and related activities |62 | | | Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima |
| 62.0 | | Computer programming, consultancy and related activities || 62.0 | | Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima |
| | 62.01 | Computer programming activities | 6201| | 62.01 | Računalno programiranje | 6201
| | 62.02 | Computer consultancy activities | 6202*| | 62.02 | Savjetovanje u vezi s računalima | 6202*
| | 62.03 | Computer facilities management activities | 6202*| | 62.03 | Upravljanje računalnom opremom i sustavom | 6202*
| | 62.09 | Other information technology and computer service activities | 6209| | 62.09 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima | 6209
63 | | | Information service activities |63 | | | Informacijske uslužne djelatnosti |
| 63.1 | | Data processing, hosting and related activities; web portals || 63.1 | | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali |
| | 63.11 | Data processing, hosting and related activities | 6311| | 63.11 | Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima | 6311
| | 63.12 | Web portals | 6312| | 63.12 | Internetski portali | 6312
| 63.9 | | Other information service activities || 63.9 | | Ostale informacijske uslužne djelatnosti |
| | 63.91 | News agency activities | 6391| | 63.91 | Djelatnosti novinskih agencija | 6391
| | 63.99 | Other information service activities n.e.c. | 6399| | 63.99 | Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n. | 6399
| | | SECTION K — FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES || | | PODRUČJE K – FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA |
64 | | | Financial service activities, except insurance and pension funding |64 | | | Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| 64.1 | | Monetary intermediation || 64.1 | | Novčarsko posredovanje |
| | 64.11 | Central banking | 6411| | 64.11 | Središnje bankarstvo | 6411
| | 64.19 | Other monetary intermediation | 6419| | 64.19 | Ostalo novčarsko posredovanje | 6419
| 64.2 | | Activities of holding companies || 64.2 | | Djelatnosti holding-društava |
| | 64.20 | Activities of holding companies | 6420| | 64.20 | Djelatnosti holding-društava | 6420
| 64.3 | | Trusts, funds and similar financial entities || 64.3 | | Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti |
| | 64.30 | Trusts, funds and similar financial entities | 6430| | 64.30 | Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti |
| 64.9 | | Other financial service activities, except insurance and pension funding || 64.9 | | Ostale uslužne djelatnosti osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| | 64.91 | Financial leasing | 6491| | 64.91 | Financijski leasing | 6491
| | 64.92 | Other credit granting | 6492| | 64.92 | Ostalo kreditno posredovanje | 6492
| | 64.99 | Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | 6499| | 64.99 | Ostale financijske uslužne djelatnosti osim osiguranja i mirovinskih fondova, d.n. | 6499
65 | | | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security |65 | | | Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja |
| 65.1 | | Insurance || 65.1 | | Osiguranje |
| | 65.11 | Life insurance | 6511| | 65.11 | Životno osiguranje | 6511
| | 65.12 | Non-life insurance | 6512| | 65.12 | Ostalo osiguranje | 6512
| 65.2 | | Reinsurance || 65.2 | | Reosiguranje |
| | 65.20 | Reinsurance | 6520| | 65.20 | Reosiguranje | 6520
| 65.3 | | Pension funding || 65.3 | | Mirovinski fondovi |
| | 65.30 | Pension funding | 6530| | 65.30 | Mirovinski fondovi | 6530
66 | | | Activities auxiliary to financial services and insurance activities |66 | | | Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja |
| 66.1 | | Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding || 66.1 | | Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova |
| | 66.11 | Administration of financial markets | 6611| | 66.11 | Poslovanje financijskih tržišta | 6611
| | 66.12 | Security and commodity contracts brokerage | 6612| | 66.12 | Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima | 6612
| | 66.19 | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | 6619| | 66.19 | Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova | 6619
| 66.2 | | Activities auxiliary to insurance and pension funding || 66.2 | | Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima |
| | 66.21 | Risk and damage evaluation | 6621| | 66.21 | Procjena rizika i štete | 6621
| | 66.22 | Activities of insurance agents and brokers | 6622| | 66.22 | Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja | 6622
| | 66.29 | Other activities auxiliary to insurance and pension funding | 6629| | 66.29 | Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima | 6629
| 66.3 | | Fund management activities || 66.3 | | Djelatnosti upravljanja fondovima |
| | 66.30 | Fund management activities | 6630| | 66.30 | Djelatnosti upravljanja fondovima | 6630
| | | SECTION L — REAL ESTATE ACTIVITIES || | | PODRUČJE L – POSLOVANJE NEKRETNINAMA |
68 | | | Real estate activities |68 | | | Poslovanje nekretninama |
| 68.1 | | Buying and selling of own real estate || 68.1 | | Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina |
| | 68.10 | Buying and selling of own real estate | 6810*| | 68.10 | Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina | 6810*
| 68.2 | | Renting and operating of own or leased real estate || 68.2 | | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) |
| | 68.20 | Renting and operating of own or leased real estate | 6810*| | 68.20 | Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) | 6810*
| 68.3 | | Real estate activities on a fee or contract basis || 68.3 | | Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na temelju ugovora |
| | 68.31 | Real estate agencies | 6820*| | 68.31 | Agencije za poslovanje nekretninama | 6820*
| | 68.32 | Management of real estate on a fee or contract basis | 6820*| | 68.32 | Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na temelju ugovora | 6820*
| | | SECTION M — PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES || | | PODRUČJE M – STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI |
69 | | | Legal and accounting activities |69 | | | Pravne i računovodstvene djelatnosti |
| 69.1 | | Legal activities || 69.1 | | Pravne djelatnosti |
| | 69.10 | Legal activities | 6910| | 69.10 | Pravne djelatnosti | 6910
| 69.2 | | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy || 69.2 | | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje |
| | 69.20 | Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | 6920| | 69.20 | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje | 6920
70 | | | Activities of head offices; management consultancy activities |70 | | | Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem |
| 70.1 | | Activities of head offices || 70.1 | | Upravljačke djelatnosti |
| | 70.10 | Activities of head offices | 7010| | 70.10 | Upravljačke djelatnosti | 7010
| 70.2 | | Management consultancy activities || 70.2 | | Savjetovanje u vezi s upravljanjem |
| | 70.21 | Public relations and communication activities | 7020*| | 70.21 | Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja | 7020*
| | 70.22 | Business and other management consultancy activities | 7020*| | 70.22 | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem | 7020*
71 | | | Architectural and engineering activities; technical testing and analysis |71 | | | Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza |
| 71.1 | | Architectural and engineering activities and related technical consultancy || 71.1 | | Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje |
| | 71.11 | Architectural activities | 7110*| | 71.11 | Arhitektonske djelatnosti | 7110*
| | 71.12 | Engineering activities and related technical consultancy | 7110*| | 71.12 | Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje | 7110*
| 71.2 | | Technical testing and analysis || 71.2 | | Tehničko ispitivanje i analiza |
| | 71.20 | Technical testing and analysis | 7120| | 71.20 | Tehničko ispitivanje i analiza | 7120
72 | | | Scientific research and development |72 | | | Znanstveno istraživanje i razvoj |
| 72.1 | | Research and experimental development on natural sciences and engineering || 72.1 | | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima |
| | 72.11 | Research and experimental development on biotechnology | 7210*| | 72.11 | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji | 7210*
| | 72.19 | Other research and experimental development on natural sciences and engineering | 7210*| | 72.19 | Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima | 7210*
| 72.2 | | Research and experimental development on social sciences and humanities || 72.2 | | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima |
| | 72.20 | Research and experimental development on social sciences and humanities | 7220| | 72.20 | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima | 7220
73 | | | Advertising and market research |73 | | | Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta |
| 73.1 | | Advertising || 73.1 | | Promidžba (reklama i propaganda) |
| | 73.11 | Advertising agencies | 7310*| | 73.11 | Agencije za promidžbu | 7310*
| | 73.12 | Media representation | 7310*| | 73.12 | Oglašavanje preko medija | 7310*
| 73.2 | | Market research and public opinion polling || 73.2 | | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja |
| | 73.20 | Market research and public opinion polling | 7320| | 73.20 | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja | 7320
74 | | | Other professional, scientific and technical activities |74 | | | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti |
| 74.1 | | Specialised design activities || 74.1 | | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti |
| | 74.10 | Specialised design activities | 7410| | 74.10 | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti | 7410
| 74.2 | | Photographic activities || 74.2 | | Fotografske djelatnosti |
| | 74.20 | Photographic activities | 7420| | 74.20 | Fotografske djelatnosti | 7420
| 74.3 | | Translation and interpretation activities || 74.3 | | Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača |
| | 74.30 | Translation and interpretation activities | 7490*| | 74.30 | Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača | 7490*
| 74.9 | | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. || 74.9 | | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. |
| | 74.90 | Other professional, scientific and technical activities n.e.c. | 7490*| | 74.90 | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n. | 7490*
75 | | | Veterinary activities |75 | | | Veterinarske djelatnosti |
| 75.0 | | Veterinary activities || 75.0 | | Veterinarske djelatnosti |
| | 75.00 | Veterinary activities | 7500| | 75.00 | Veterinarske djelatnosti | 7500
| | | SECTION N — ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES || | | PODRUČJE N – ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI |
77 | | | Rental and leasing activities |77 | | | Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) |
| 77.1 | | Renting and leasing of motor vehicles || 77.1 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila |
| | 77.11 | Renting and leasing of cars and light motor vehicles | 7710*| | 77.11 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije | 7710*
| | 77.12 | Renting and leasing of trucks | 7710*| | 77.12 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona | 7710*
| 77.2 | | Renting and leasing of personal and household goods || 77.2 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| | 77.21 | Renting and leasing of recreational and sports goods | 7721| | 77.21 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport | 7721
| | 77.22 | Renting of video tapes and disks | 7722| | 77.22 | Iznajmljivanje videokaseta i diskova | 7722
| | 77.29 | Renting and leasing of other personal and household goods | 7729| | 77.29 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n. | 7729
| 77.3 | | Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods || 77.3 | | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara |
| | 77.31 | Renting and leasing of agricultural machinery and equipment | 7730*| | 77.31 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme | 7730*
| | 77.32 | Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment | 7730*| | 77.32 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo | 7730*
| | 77.33 | Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers) | 7730*| | 77.33 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala) | 7730*
| | 77.34 | Renting and leasing of water transport equipment | 7730*| | 77.34 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava | 7730*
| | 77.35 | Renting and leasing of air transport equipment | 7730*| | 77.35 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava | 7730*
| | 77.39 | Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | 7730*| | 77.39 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. | 7730*
| 77.4 | | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works || 77.4 | | Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima |
| | 77.40 | Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works | 7740| | 77.40 | Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima | 7740
78 | | | Employment activities |78 | | | Djelatnosti zapošljavanja |
| 78.1 | | Activities of employment placement agencies || 78.1 | | Djelatnosti agencija za zapošljavanje |
| | 78.10 | Activities of employment placement agencies | 7810| | 78.10 | Djelatnosti agencija za zapošljavanje | 7810
| 78.2 | | Temporary employment agency activities || 78.2 | | Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje |
| | 78.20 | Temporary employment agency activities | 7820| | 78.20 | Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje | 7820
| 78.3 | | Other human resources provision || 78.3 | | Ostalo ustupanje ljudskih resursa |
| | 78.30 | Other human resources provision | 7830| | 78.30 | Ostalo ustupanje ljudskih resursa |
79 | | | Travel agency, tour operator reservation service and related activities |79 | | | Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima |
| 79.1 | | Travel agency and tour operator activities || 79.1 | | Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) |
| | 79.11 | Travel agency activities | 7911| | 79.11 | Djelatnosti putničkih agencija | 7911
| | 79.12 | Tour operator activities | 7912| | 79.12 | Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) | 7912
| 79.9 | | Other reservation service and related activities || 79.9 | | Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima |
| | 79.90 | Other reservation service and related activities | 7990| | 79.90 | Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima | 7990
80 | | | Security and investigation activities |80 | | | Zaštitne i istražne djelatnosti |
| 80.1 | | Private security activities || 80.1 | | Djelatnosti privatne zaštite |
| | 80.10 | Private security activities | 8010| | 80.10 | Djelatnosti privatne zaštite | 8010
| 80.2 | | Security systems service activities || 80.2 | | Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava |
| | 80.20 | Security systems service activities | 8020| | 80.20 | Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava | 8020
| 80.3 | | Investigation activities || 80.3 | | Istražne djelatnosti |
| | 80.30 | Investigation activities | 8030| | 80.30 | Istražne djelatnosti | 8030
81 | | | Services to buildings and landscape activities |81 | | | Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
| 81.1 | | Combined facilities support activities || 81.1 | | Upravljanje zgradama |
| | 81.10 | Combined facilities support activities | 8110| | 81.10 | Upravljanje zgradama | 8110
| 81.2 | | Cleaning activities || 81.2 | | Djelatnosti čišćenja |
| | 81.21 | General cleaning of buildings | 8121| | 81.21 | Osnovno čišćenje zgrada | 8121
| | 81.22 | Other building and industrial cleaning activities | 8129*| | 81.22 | Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata | 8129*
| | 81.29 | Other cleaning activities | 8129*| | 81.29 | Ostale djelatnosti čišćenja | 8129*
| 81.3 | | Landscape service activities || 81.3 | | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
| | 81.30 | Landscape service activities | 8130| | 81.30 | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika |
82 | | | Office administrative, office support and other business support activities |82 | | | Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti |
| 82.1 | | Office administrative and support activities || 82.1 | | Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti |
| | 82.11 | Combined office administrative service activities | 8211| | 82.11 | Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti | 8211
| | 82.19 | Photocopying, document preparation and other specialised office support activities | 8219| | 82.19 | Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti | 8219
| 82.2 | | Activities of call centres || 82.2 | | Djelatnosti pozivnih centara |
| | 82.20 | Activities of call centres | 8220| | 82.20 | Djelatnosti pozivnih centara | 8220
| 82.3 | | Organisation of conventions and trade shows || 82.3 | | Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova |
| | 82.30 | Organisation of conventions and trade shows | 8230| | 82.30 | Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova | 8230
| 82.9 | | Business support service activities n.e.c. || 82.9 | | Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. |
| | 82.91 | Activities of collection agencies and credit bureaus | 8291| | 82.91 | Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda | 8291
| | 82.92 | Packaging activities | 8292| | 82.92 | Djelatnosti pakiranja | 8292
| | 82.99 | Other business support service activities n.e.c. | 8299| | 82.99 | Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n. | 8299
| | | SECTION O — PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY || | | PODRUČJE O – JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE |
84 | | | Public administration and defence; compulsory social security |84 | | | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje |
| 84.1 | | Administration of the State and the economic and social policy of the community || 84.1 | | Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice |
| | 84.11 | General public administration activities | 8411| | 84.11 | Opće djelatnosti javne uprave | 8411
| | 84.12 | Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security | 8412| | 84.12 | Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznog socijalnog osiguranja | 8412
| | 84.13 | Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses | 8413| | 84.13 | Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu | 8413
| 84.2 | | Provision of services to the community as a whole || 84.2 | | Pružanje usluga zajednici kao cjelini |
| | 84.21 | Foreign affairs | 8421| | 84.21 | Vanjski poslovi | 8421
| | 84.22 | Defence activities | 8422| | 84.22 | Poslovi obrane | 8422
| | 84.23 | Justice and judicial activities | 8423*| | 84.23 | Sudske i pravosudne djelatnosti | 8423*
| | 84.24 | Public order and safety activities | 8423*| | 84.24 | Poslovi javnog reda i sigurnosti | 8423*
| | 84.25 | Fire service activities | 8423*| | 84.25 | Djelatnosti vatrogasne službe | 8423*
| 84.3 | | Compulsory social security activities || 84.3 | | Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja |
| | 84.30 | Compulsory social security activities | 8430| | 84.30 | Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja | 8430
| | | SECTION P — EDUCATION || | | PODRUČJE P – OBRAZOVANJE |
85 | | | Education |85 | | | Obrazovanje |
| 85.1 | | Pre-primary education || 85.1 | | Predškolsko obrazovanje |
| | 85.10 | Pre-primary education | 8510*| | 85.10 | Predškolsko obrazovanje | 8510*
| 85.2 | | Primary education || 85.2 | | Osnovno obrazovanje |
| | 85.20 | Primary education | 8510*| | 85.20 | Osnovno obrazovanje | 8510*
| 85.3 | | Secondary education || 85.3 | | Srednje obrazovanje |
| | 85.31 | General secondary education | 8521| | 85.31 | Opće srednje obrazovanje | 8521
| | 85.32 | Technical and vocational secondary education | 8522| | 85.32 | Tehničko i strukovno srednje obrazovanje | 8522
| 85.4 | | Higher education || 85.4 | | Visoko obrazovanje |
| | 85.41 | Post-secondary non-tertiary education | 8530*| | 85.41 | Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko | 8530*
| | 85.42 | Tertiary education | 8530*| | 85.42 | Visoko obrazovanje | 8530*
| 85.5 | | Other education || 85.5 | | Ostalo obrazovanje i poučavanje |
| | 85.51 | Sports and recreation education | 8541| | 85.51 | Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije | 8541
| | 85.52 | Cultural education | 8542| | 85.52 | Obrazovanje i poučavanje u području kulture | 8542
| | 85.53 | Driving school activities | 8549*| | 85.53 | Djelatnosti vozačkih škola | 8549*
| | 85.59 | Other education n.e.c. | 8549*| | 85.59 | Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. | 8549*
| 85.6 | | Educational support activities || 85.6 | | Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju |
| | 85.60 | Educational support activities | 8550| | 85.60 | Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju | 8550
| | | SECTION Q — HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES || | | PODRUČJE Q – DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI |
86 | | | Human health activities |86 | | | Djelatnosti zdravstvene zaštite |
| 86.1 | | Hospital activities || 86.1 | | Djelatnosti bolnica |
| | 86.10 | Hospital activities | 8610| | 86.10 | Djelatnosti bolnica | 8610
| 86.2 | | Medical and dental practice activities || 86.2 | | Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse |
| | 86.21 | General medical practice activities | 8620*| | 86.21 | Djelatnosti opće medicinske prakse | 8620*
| | 86.22 | Specialist medical practice activities | 8620*| | 86.22 | Djelatnosti specijalističke medicinske prakse | 8620*
| | 86.23 | Dental practice activities | 8620*| | 86.23 | Djelatnosti stomatološke prakse | 8620*
| 86.9 | | Other human health activities || 86.9 | | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite |
| | 86.90 | Other human health activities | 8690| | 86.90 | Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite | 8690
87 | | | Residential care activities |87 | | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem |
| 87.1 | | Residential nursing care activities || 87.1 | | Djelatnosti ustanova za njegu |
| | 87.10 | Residential nursing care activities | 8710| | 87.10 | Djelatnosti ustanova za njegu | 8710
| 87.2 | | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse || 87.2 | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s poteškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima |
| | 87.20 | Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse | 8720| | 87.20 | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s poteškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima | 8720
| 87.3 | | Residential care activities for the elderly and disabled || 87.3 | | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| | 87.30 | Residential care activities for the elderly and disabled | 8730| | 87.30 | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom | 8730
| 87.9 | | Other residential care activities || 87.9 | | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem |
| | 87.90 | Other residential care activities | 8790| | 87.90 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem | 8790
88 | | | Social work activities without accommodation |88 | | | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja |
| 88.1 | | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled || 88.1 | | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom |
| | 88.10 | Social work activities without accommodation for the elderly and disabled | 8810| | 88.10 | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom | 8810
| 88.9 | | Other social work activities without accommodation || 88.9 | | Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja |
| | 88.91 | Child day-care activities | 8890*| | 88.91 | Djelatnosti dnevne skrbi o djeci | 8890*
| | 88.99 | Other social work activities without accommodation n.e.c. | 8890*| | 88.99 | Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. | 8890*
| | | SECTION R — ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION || | | PODRUČJE R – UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA |
90 | | | Creative, arts and entertainment activities |90 | | | Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti |
| 90.0 | | Creative, arts and entertainment activities || 90.0 | | Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti |
| | 90.01 | Performing arts | 9000*| | 90.01 | Izvođačka umjetnost | 9000*
| | 90.02 | Support activities to performing arts | 9000*| | 90.02 | Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti | 9000*
| | 90.03 | Artistic creation | 9000*| | 90.03 | Umjetničko stvaralaštvo | 9000*
| | 90.04 | Operation of arts facilities | 9000*| | 90.04 | Rad umjetničkih objekata | 9000*
91 | | | Libraries, archives, museums and other cultural activities |91 | | | Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti |
| 91.0 | | Libraries, archives, museums and other cultural activities || 91.0 | | Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti |
| | 91.01 | Library and archives activities | 9101| | 91.01 | Djelatnosti knjižnica i arhiva | 9101
| | 91.02 | Museums activities | 9102*| | 91.02 | Djelatnosti muzeja | 9102*
| | 91.03 | Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions | 9102*| | 91.03 | Rad povijesnih znamenitosti i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje | 9102*
| | 91.04 | Botanical and zoological gardens and nature reserves activities | 9103| | 91.04 | Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata | 9103
92 | | | Gambling and betting activities |92 | | | Djelatnosti kockanja i klađenja |
| 92.0 | | Gambling and betting activities || 92.0 | | Djelatnosti kockanja i klađenja |
| | 92.00 | Gambling and betting activities | 9200| | 92.00 | Djelatnosti kockanja i klađenja | 9200
93 | | | Sports activities and amusement and recreation activities |93 | | | Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| 93.1 | | Sports activities || 93.1 | | Sportske djelatnosti |
| | 93.11 | Operation of sports facilities | 9311*| | 93.11 | Rad sportskih objekata | 9311*
| | 93.12 | Activities of sport clubs | 9312| | 93.12 | Djelatnosti sportskih klubova | 9312
| | 93.13 | Fitness facilities | 9311*| | 93.13 | Fitnes centri | 9311*
| | 93.19 | Other sports activities | 9319| | 93.19 | Ostale sportske djelatnosti | 9319
| 93.2 | | Amusement and recreation activities || 93.2 | | Zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| | 93.21 | Activities of amusement parks and theme parks | 9321| | 93.21 | Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova | 9321
| | 93.29 | Other amusement and recreation activities | 9329| | 93.29 | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti | 9329
| | | SECTION S — OTHER SERVICE ACTIVITIES || | | PODRUČJE S – OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI |
94 | | | Activities of membership organisations |94 | | | Djelatnosti članskih organizacija |
| 94.1 | | Activities of business, employers and professional membership organisations || 94.1 | | Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija |
| | 94.11 | Activities of business and employers membership organisations | 9411| | 94.11 | Djelatnosti poslovnih organizacija i članskih organizacija poslodavaca | 9411
| | 94.12 | Activities of professional membership organisations | 9412| | 94.12 | Djelatnosti strukovnih članskih organizacija | 9412
| 94.2 | | Activities of trade unions || 94.2 | | Djelatnosti sindikata |
| | 94.20 | Activities of trade unions | 9420| | 94.20 | Djelatnosti sindikata | 9420
| 94.9 | | Activities of other membership organisations || 94.9 | | Djelatnosti ostalih članskih organizacija |
| | 94.91 | Activities of religious organisations | 9491| | 94.91 | Djelatnosti vjerskih organizacija | 9491
| | 94.92 | Activities of political organisations | 9492| | 94.92 | Djelatnosti političkih organizacija | 9492
| | 94.99 | Activities of other membership organisations n.e.c. | 9499| | 94.99 | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | 9499
95 | | | Repair of computers and personal and household goods |95 | | | Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 95.1 | | Repair of computers and communication equipment || 95.1 | | Popravak računala i komunikacijske opreme |
| | 95.11 | Repair of computers and peripheral equipment | 9511| | 95.11 | Popravak računala i periferne opreme | 9511
| | 95.12 | Repair of communication equipment | 9512| | 95.12 | Popravak komunikacijske opreme | 9512
| 95.2 | | Repair of personal and household goods || 95.2 | | Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| | 95.21 | Repair of consumer electronics | 9521| | 95.21 | Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju | 9521
| | 95.22 | Repair of household appliances and home and garden equipment | 9522| | 95.22 | Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt | 9522
| | 95.23 | Repair of footwear and leather goods | 9523| | 95.23 | Popravak obuće i proizvoda od kože | 9523
| | 95.24 | Repair of furniture and home furnishings | 9524| | 95.24 | Popravak namještaja i pokućstva | 9524
| | 95.25 | Repair of watches, clocks and jewellery | 9529*| | 95.25 | Popravak satova i nakita | 9529*
| | 95.29 | Repair of other personal and household goods | 9529*| | 95.29 | Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo | 9529*
96 | | | Other personal service activities |96 | | | Ostale osobne uslužne djelatnosti |
| 96.0 | | Other personal service activities || 96.0 | | Ostale osobne uslužne djelatnosti |
| | 96.01 | Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products | 9601| | 96.01 | Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda | 9601
| | 96.02 | Hairdressing and other beauty treatment | 9602| | 96.02 | Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje | 9602
| | 96.03 | Funeral and related activities | 9603| | 96.03 | Pogrebne i srodne djelatnosti | 9603
| | 96.04 | Physical well-being activities | 9609*| | 96.04 | Djelatnosti za njegu i održavanje tijela | 9609*
| | 96.09 | Other personal service activities n.e.c. | 9609*| | 96.09 | Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n. | 9609*
| | | SECTION T — ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE || | | PODRUČJE T – DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE |
97 | | | Activities of households as employers of domestic personnel |97 | | | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu |
| 97.0 | | Activities of households as employers of domestic personnel || 97.0 | | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu |
| | 97.00 | Activities of households as employers of domestic personnel | 9700| | 97.00 | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu | 9700
98 | | | Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use |98 | | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe |
| 98.1 | | Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use || 98.1 | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe |
| | 98.10 | Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use | 9810| | 98.10 | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe | 9810
| 98.2 | | Undifferentiated service-producing activities of private households for own use || 98.2 | | Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe |
| | 98.20 | Undifferentiated service-producing activities of private households for own use | 9820| | 98.20 | Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | 9820
| | | SECTION U — ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES || | | PODRUČJE U – DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA |
99 | | | Activities of extraterritorial organisations and bodies |99 | | | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |
| 99.0 | | Activities of extraterritorial organisations and bodies || 99.0 | | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |
| | 99.00 | Activities of extraterritorial organisations and bodies | 9900| | 99.00 | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 9900

Please note: Information provided by Expat in Croatia is only for the purposes of guidance. It does not constitute legal or financial advice in any form. Croatian laws and bureaucratic rules often change, and each personal case is individual, so different rules may apply. For legal advice, contact us to consult with a licensed Croatian lawyer. For financial advice, contact us to consult with a licensed Croatian tax advisor or accountant.

Sharing is Caring:

We only send one email a week on Tuesdays. And no spam, we don't like that either!

Subscribe to the Expat in Croatia Newsletter and get our FREE Croatia Starter Kit.
I'm already subscribed.